Historiskt landsbygdsmanifest utarbetades på landsbygdsläger

05.10.2023 kl. 11:59
Det första landsbygdslägret i Virdois med skrivandet av ett manifest för landsbygden, samlade närmare 40 landsbygdsutvecklare, aktörer, företagare och bybor. Ett pressmeddelande om lägret har getts ut.

Det första landsbygdslägret i Virdois den 28-29 september, där landsbygdsmanifestet utarbetades, samlade närmare 40 landsbygdsutvecklare, aktörer, företagare och bybor. Utifrån arbetet med manifestet har även ett pressmeddelande getts ut.. Läs landsbygdsmanifestet i föregående artikel på den här webbplatsen.

Pressmeddelande 3.10.2023

Första landsbygdsmanifestet i historien publicerat – landsbygdsläger inledde omprofilering av landsbygden

När närmare 40 landsbygdsutvecklare, aktörer, företagare och bybor samlas för drygt ett dygn skapas historiens första landsbygdsmanifest. Denna grupp har samlat kraft från uttryck som att den sista släcker lamporna och gardinerna dras för fönstren på landsbygdens hem. Det kommer inte att hända om det är upp till oss, sades det bestämt i slutet av ett landsbygdsläger på Marttinens ungdomsgård i Virdois.

Ingen äger landsbygdens varumärke, men det behöver ventileras och skakas om och till och med byggas upp helt igen. Från denna idé kom idén om ett landsbygdsläger. Tidigare hade Piritta Syrjälä sakkunnig inom landsbygdsutveckling på Aktion Österbotten redan våndats på LinkedIn om varför landsbygdsfrågor knappast syns där. Riikka Koskinen, VD för Töitä Suomesta svarade på våndan, och snart resulterade samtalet mellan två personer i ett online Landsbygdsträff-evenemang öppet för alla. Efter några Teamsmöten bestämde sig Syrjälä och Koskinen tillsammans med SLF:s specialsakkunniga Nora Backlund och Johanna Niilivuo, migrationsexpert på Finlands Byar, att förverkliga idén om ett landsbygdsläger.

-–Det ursprungliga målet med landsbygdsträffarna var att med låg tröskel föra samman människor, oavsett organisation eller från vilket perspektiv intresset för landsbygdsutveckling fanns. Vi ville stödja människor i nätverkande och skapa möjligheter till samarbete, säger Koskinen och fortsätter: Vid planeringen av lägret var fokuset på viljan att lyfta fram landsbygden nationellt, diversifiera bilden av landsbygden utan motsättningar stad-landsbygd, och uppdatera synen på vad den finska landsbygden är känd för. Detta sammanfattas nu utmärkt i Landsbygdsmanifestet.

De fyra som ansvarat för att organisera lägret känner att uppfattningarna av landsbygden är starka, så det behövs en större förändring för att ändra på dem. Ett evenemang som landsbygdslägret skapar möjligheter att bygga den önskade bilden tillsammans och även att göra budskapet bättre hört.

– Landsbygden är så mycket mer än vad vi är vana vid att se ofta i media. Där finns många aktiva föreningar och utvecklingsinriktade företag, och det finns människor som tror på landsbygdens livskraft. När negativa bilder vänds till positiva ökar vi också upplevelsen av möjligheter och uppmuntrar människor att bo och driva företag på landsbygden, påpekar Syrjälä.

I efterdyningarna av historiens första landsbygdsläger är Koskinen, Syrjälä, Backlund och Niilivuo övertygade om att landsbygdslägret kommer att fortsätta och evenemanget blir ett årligt evenemang där människor över organisationsgränserna kan blåsa upp och korsbefrukta sina idéer. Lägerarrangörerna tackar också Aava &; Bangs kreativa chef Mikko Kalliola, som sparrade under evenemanget och sammanfattade manifestet och skapade det önskade landsbygdsruset för lägret.

– Vi tror starkt på att landsbygden även i fortsättningen kommer att ses som en källa till välfärd och en plats för gott liv och något vi vill arbeta för, avslutar Koskinen å hela teamets vägnar.

Landsbygdsmanifestet utarbetades vid det första landsbygdslägret den 28.-29.9.2023 i Virdois. Det är resultatet av en gemensam vision och engagemang från entusiastiska landsbyggare för att främja landsbygdsutveckling och förändra bilden av ensidiga landsbygdsområden.

Ytterligare information och intervjuförfrågningar:

Riikka Koskinen
Verkställande direktör
Töitä Suomesta
Tel. 050 354 5028
riikka.koskinen@toitasuomesta.fi
www.toitasuomesta.fi

Piritta Syrjälä
Landsbyggare, utvecklingsspecialist
Aktion Österbotten r.f.
+358 50 554 7669
piritta@aktion.fi
www.aktion.fi

På bilden Johanna Niilivuo Suomen Kylät ry, Piritta Syrjälä Aktion Österbotten r.f., Riikka Koskinen Töitä Suomesta och Nora Backlund Svenska lantbrukssällskapens förbund. ”Ibland måste man bara få saker gjorda. Vi kände att den finska landsbygden behövde en egen varumärkesarbetsgrupp, så vi bildade en och bestämde oss för att ta över frågan”, säger Riikka Koskinen med ett skratt och får hela teamet att nicka.              Foto: Amanda Lehtola

Kandidatbyar sökes för valet av årets nyländska by 2024

Med valet av Årets by 2024 i Nyland vill Nylands Byar och SILMU-byar lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, samt öka kännedomen om byaverksamheten och dela med sig av goda exempel.Läs mera »
20.10.2023 kl. 10:25

Läs nya infobrevet från SILMU-byar

I Byainfo från SILMU-byar kan du bl.a. läsa om en enkät för byaverksamhet, förslagsanmälan till Årets by i Nyland 2024, en föreläsningsserie online om tre olika Byacoachnings teman och en uppdaterad byatrygghetsguide.Läs mera »
19.10.2023 kl. 12:35

Årets landsbygdsföretag exporterar ekologiskt spelt

Företagarna i Finland och Finlands Byar premierar för första gången Årets landsbygdsföretag som är Birkkala gård i Salo i Egentliga Finland. Gården producerar ekologiskt spelt för export. Läs mera »
18.10.2023 kl. 12:48

Höstens Byadagar hålls som webbinarium

Webbinariet för höstens Byadagar, som hålls 1 november, lyfter upp kommunernas och byarnas samarbete, byarnas livskraft och utveckling, aktuella projekt och hur man orkar i arbetet.Läs mera »
16.10.2023 kl. 12:27

Föreläsningsserie online om tre olika Byacoachnings teman

Genom att delta i SILMU-byars föreläsningar online för tre olika Byacoachnings teman, får du idéer och verktyg för verksamheten inom din förening. Föreläsningsserien inleds 25 oktober.Läs mera »
11.10.2023 kl. 12:04

SILMU-byar har uppdaterat sin byatrygghetsguide

Guiden ifrån SILMU-byar innehåller bl.a. tips på utbildningar och evenemang som man kan arrangera i samarbete med andra aktörer och på så sätt öka trygghetskänslan och vardagstryggheten. Läs mera »
10.10.2023 kl. 12:03

Övermark – Månadens by i Österbotten

Jordbruket är fortfarande en viktig näring i Övermark, där det råder en fin företagaranda. Här tillverkas alltifrån limonad till skåpbilar. I Övermark finns också ett mångsidigt föreningsliv.Läs mera »
10.10.2023 kl. 10:41

Svenskfinlands Byars turné besöker Ekenäs

Svenskfinlands Byar gör en turné till svensk- och tvåspråkiga regionala byaföreningar i oktober och november. Tisdagen den 17 oktober är Svenskfinlands Byar på Folkan i Ekenäs kl. 18-20.Läs mera »
09.10.2023 kl. 13:47

Världens första nyhetsbrev för landsbygdskommunikatörer!

Den nationella kommunikationsgruppen för EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering gjorde ett speciellt nyhetsbrev, vilket innehåller något nytt, något gammalt, något lånat och något följsamt.Läs mera »
06.10.2023 kl. 13:17

Landsbygdsmanifest antogs på läger i Virdois

Ett landsbygdsmanifest har utarbetats under ett landsbygdsläger i Virdois 28-29.9. Det är resultatet av den gemensamma visionen och engagemanget från entusiastiska landsbygdsutvecklare.Läs mera »
04.10.2023 kl. 12:07

Dags att igen utse Finlands sämsta byväg

Finlands Byar rf och Vägföreningen i Finland rf söker igen Finlands sämsta byväg genom en fototävling Delta i tävlingen genom att sända en bild och skriv på vilket sätt vägen gör ditt liv besvärligare.Läs mera »
03.10.2023 kl. 13:46

Nedskärningar i lokal utveckling i regeringsprogrammet bör återtas

I ett pressmeddelande från Finlands Byars Leader-utskott ber man att förslaget i regeringsprogrammet om nedskärningar i finansieringen av lokal utveckling dras tillbaka. Nedskärningarna skulle gälla åren 2025-2027.Läs mera »
02.10.2023 kl. 12:28

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah ordförande för MANE

Sari Essayah jord- och skogsbruksminister med ansvar för landsbygdspolitik, leder Landsbygdspolitiska rådet (MANE) sedan 21.9. Mandatperioden för MANE sträcker sig fram till slutet av år 2025.Läs mera »
27.09.2023 kl. 12:34

Finlands Byar söker ny ordförande

Finlands Byar är en aktiv landsbygds- och samverkansorganisation som samlar de lokala utvecklarna i hela landet under ett paraply. Nu söker organisationen en ny ordförande som väljs under höstmötet i november.Läs mera »
25.09.2023 kl. 13:22

Välfärdsområden fick skrivelse om landsbygdssäkring

Ett informationspaket från HYMY-nätverket har sänts till1 379 fullmäktigeledamöter inom välfärdsområden för att stöda platsbaserade beslut, som har stor betydelse i livet och vardagen.Läs mera »
22.09.2023 kl. 11:42

Finlands Byar vädjade om bidrag för byaservicebussar

Finlands Byar har genom ett ställningstagande velat att regeringen i budgetförhandlingarna, som avslutades 19.9, stödjer välfärdsområdena med ett nytt investeringsbidrag för byaservicebussar.Läs mera »
20.09.2023 kl. 11:07

Nyhetsbrev från HSSL med mycket om skolan i landsbygder

Riksorganisationen Hela Sverige ska levas första nyhetsbrev för hösten riktar särskilt fokus mot skolorna i landsbygder. Men det finns som vanligt även en hel massa annat att läsa om.Läs mera »
18.09.2023 kl. 13:10

Infotillfälle om projektet Klimatsmarta byar i Österbotten

Kom med på ett inspirerande infotillfälle online torsdagen dem 28 september om pr4jektet Klimatsmarta byar i Österbotten. och hör hur din förening eller by kan ta del i projektet.Läs mera »
18.09.2023 kl. 10:40

Till gemensamt försvar för byskolorna

Aleksi Koivisto på Finlands Byar skriver att avskaffandet av byskolor inte ger direkta besparingar för kommunerna. Läs mer vad Koivisto skriver och övrigt i Finlands Byars nyhetsbrev.Läs mera »
15.09.2023 kl. 13:01

Landsbygdsnätverkets verksamhet 2024 planeras

Alla som vill, ka delta i planeringsarbetet för verksamheten inom Landsbygdsnätverket. Det gemensamma planeringsarbetet inleds med en enkät, som finns i Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev. Rösta på din favorit!Läs mera »
14.09.2023 kl. 11:32

Lär dig om byaplaner på plattformen Kylämme.fi!

Ikväll (13.9) kl. 17.30-18.30 hålls den första av fyra utbildningar i användningen av plattformen Kylämme.fi. På utbildningen går man igenom uppgörandet av byaplanen och användningen av plattformen.Läs mera »
13.09.2023 kl. 12:15

Eugmo är Månadens by i Österbotten

På ön Prästasholmen i Larsmo kommun finns byn Eugmo. Byn har en av nejdens finaste vandringsleder. I byn finns en liten bybutik Piaslivs som specialiserat sig på svenska produkter och vida känd för Nisses biffar.Läs mera »
12.09.2023 kl. 10:18

Lokala aktörer prisbelönades under KyläAreena i Salo

Finlands Byar prisbelönade synnerligen förtjänstfulla lokala aktörer under KyläAreenans festgala i Salo 31.8. Utmärkelser gavs bl.a. till Årets landsbygdsprofil, Årets landsbygdsaktör och Årets Unga Lokala Aktör.Läs mera »
08.09.2023 kl. 13:20

EU:s landsbygdsfinansiering stöder företagsverksamheten

.Mikro- och småföretag på landsbygden kan ansöka om stöd för att inleda och utveckla sin verksamhet. Åren 2014–2022 beviljade NTM-centralerna i Västra Finland och Leader-grupperna sammanlagt 189 miljoner euro.Läs mera »
05.09.2023 kl. 13:20