Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev nr 1/januari    15.1.2020

 • Smarta byar i Svenskfinland sökes!
 • Centraliseringsreformer och landsbygden – ”Närpes och Bergö är humlor som inte borde kunna flyga”
 • Kriterierna för begreppet skärgård ska utredas
 • Gemensamt landsbygdsprogram för Åland och Fastlandsfinland under nästa programperiod
 • Finlands Byar söker arbetshandledare för projektet Työtä kaikille – Jobb för alla
 • Finlands Byar söker en kommunikationskoordinator
 • Mest lästa nyheterna på suomenkylat.fi
 • Hållbarhet och smarta byar på agendan under seminarium i Helsingfors
 • Skärgårdshavets vinterträff i Korpo har de globala målen för hållbar utveckling på agendan
 • BikeMenu-evenemang i Korpo – Cykelturism som trumfkort för Sydvästra Finland

Nyhetsbrev nr 1

 

Nyhetsbrev nr 2/januari    30.1.2020

 • Stärka främst Leader-principerna och förnya förvaltningsmodellen – rekommendationer i Leader-utvärdering
 • Landsbygdens framtid ur olika perspektiv i podden Landet
 • Viktigare roll för nätverken i nästa programperiod
 • Saija Kommers ny verksamhetsledare för SILMU
 • Handbok för Byarallyn
 • Vill du skapa en större gemenskap i din by? – lösningen kan vara Feelgood-invest
 • Inspirationsdag kring Agenda 2030 och hållbar utveckling ordnas i Helsingfors
 • Lokalekonomidagarnas webbinarier
 • Skärgårdstrafiken diskuteras på seminarium i Åbo
 • Nordiskt läger för unga öbor hålls i Åbolands skärgård

Nyhetsbrev nr 2

 

Nyhetsbrev nr 3/februari    7.2.2020

 • Lågstadiet är en livskraftsinvestering för landsbygdskommunen
 • Årets första nyhetsbrev från Nylands Byar
 • FÖSS anställde verksamhetsledare
 • Smart shrinking ventileras på seminarium i Helsingfors
 • Finns det glesbygd i Nyland? – temadag om ämnet hålls i Helsingfors
 • Framtiden för smarta landsbygder och jordbruk utvecklas tillsammans
 • Öppna Byarnas dag – Finlands största folkliga evenemang
 • Björköby är Månadens by i Österbotten
 • Närproducerad mat i lunchwebbinariet Landet lär
 • Hederspris för bra renovering av ett föreningshus

Nyhetsbrev nr 3

 

Nyhetsbrev nr 4/mars    3.3.2020

 • Svensk teater storsatsar på landsbygden
 • Smart anpassning stärker landsbygds- och skärgårdsområdenas livskraft – minister Leppä
 • Vädjan för fortsatt Leader-verksamhet i Finland
 • Finlands Byar och MTK vädjar till regeringen att stärka den lokala utvecklingen och vårt lands livskraft
 • ”En butik ägd av byborna det bästa sättet att bevara den”
 • Enkät om sociala innovationer på landsbygden
 • Boka tidigt och få rabatt till Landsbygdsriksdagen i Jönköping
 • Henriksdal – månadens by i Österbotten
 • Gör det svenska i Finland synligt på Wikipedia – SFV ordnar kurs i Vasa
 • Smart by-temadag hålls i Helsingfors

Nyhetsbrev nr 4

 

Nyhetsbrev nr 5/mars    9.3.2020

 • Regionalvetenskapen vid ÅA i Vasa säkrad för fem år framåt
 • Länder frångår idén om storskolor
 • ”5G och fiber en nödvändighet också i skärgården och på landsbygden” – riksdagsledamot Sandra Bergqvist
 • Är ni en smart by eller skulle ni vilja bli en smart by i Svenskfinland?
 • Inslag om vardagslivet på glesbygden i TV-programmet Närbild
 • Anssi Ketonen ny kommunikationsplanerare på Finlands Byar
 • Hitta bybornas guldkorn genom byabingo
 • Riksdagens nätverk för byaverksamheten håller seminarium om framtidens by
 • Nominera Årets by, Årets landsbygdsaktör och Byaverksamhetens vägvisare i Österbotten
 • Varför hamnar landsbygden i underläge gentemot centralorter? – ämnet skärskådas på föreläsning i Mariehamn

Nyhetsbrev nr 5

 

Nyhetsbrev nr 6/mars    24.3.2020

 • Hjälp till landsbygden via webbtjänsten töitäsuomesta.fi
 • Finlands Byar inhiberar möten och evenemang som förutsätter fysisk närvaro
 • Symbios mellan landsbygder och städer ger livskvalité åt människor och livskraft åt näringslivet
 • Hoppet lever för arrangemanget av finlandssvenska Landsbygdsriksdagen
 • Coronaviruset – Finlands Byar tar i bruk online-teknik och rekommenderar övergång till distansförbindelser
 • Svenska Landsbygdsriksdagen framflyttad till nästa år
 • Sex sakfrågor som kan gynna landsbygden
 • Inhiberade tillställningar för roadshowen Smarta landsbygder
 • Med anledning av coronaviruset inhiberas seminariet om framtidens by
 • Coronaviruset påverkar svenska Landsbygdsriksdagen

Nyhetsbrev nr 6

 

Nyhetsbrev nr 7/april    6.4.2020

 • Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen framflyttad till våren 2021
 • Kom ihåg att fylla i enkäten om sociala innovationer på landsbygden!
 • Är ni en smart by eller skulle ni vilja bli en smart by i Svenskfinland?
 • Petalax är Månadens by i Österbotten
 • JSM bereder stödpaket för landsbygdsföretag
 • Tips vid digitala möten
 • Färskt nyhetsbrev från HSSL
 • Gynna det lokala särskilt under svåra tider
 • Svarstiden förlängd för enkäten om sociala innovationer på landsbygden
 • Åbolands Skärgårdsstiftelse söker en projektledare för Biosfärakademin

Nyhetsbrev nr 7

 

Nyhetsbrev nr 8/april    27.4.2020

 • Landsbygden, byarna och flerplatsboende är den nya megatrenden
 • Teamarbete krävs för att säkra mat åt landsbygdens äldre
 • Landsbygdsparlamentet hålls år 2021
 • Öppna Byar genomförs online!
 • Smarta byar i Europa – ansök om att bli pilotby!
 • Sex finländska projekt är med i tävlingen om de bästa europeiska projekten
 • Elektronisk byahandbok ska synliggöra österbottniska byar
 • Webbinarium om Smarta landsbygder
 • Framgångsfaktorer bakom lyckade företag på landsbygden tas upp i kommande lunchwebbinarium av Landet lär
 • Coronakrisen, landsbygden, distansarbetet och smarta byar

Nyhetsbrev nr 8

 

Nyhetsbrev nr 9/maj    20.5.2020

 • Gratis kontorsutrymmen ska locka distansarbetare till skärgården
 • Svensk Byaservice byter namn till Svenskfinlands Byar
 • Vad har apor, gårdar, gudar och robotar att göra med nutid och framtid? – lyssna på podden Landet
 • Reflektioner kring pandemins betydelse för relationen mellan stad och land i lunchwebbinariet Landet lär
 • Rekordantal deltagare i Finlands Byars vårmöte online
 • Finlands Byar partner i aktiebolaget Töitä Suomesta – bolagets mål är att lösa landsbygdens arbetskraftsbrist
 • Kustbyn Norrnäs är Månadens by i Österbotten
 • Nylands Byarally online
 • Webbinarium om Lokal ekonomisk analys
 • Webbinarium för den nya erans landsbygdsföretagare

Nyhetsbrev nr 9

 

Nyhetsbrev nr 10/juni    1.6.2020

 • För sommarläsningen – Landsbygdsnätverkets verksamhetsberättelse 2019
 • Är mångbruket räddningen för glesbygden?
 • Riksdagens nätverk för byaverksamhet vädjar för gemensamma mötesplatser
 • Guide för virtuella workshops
 • Nordiska skärgårdssamarbetet har gemensamma utmaningar och möjligheter
 • Om platsens betydelse och coronakrisens påverkan – Augustipristagaren Kapla gästar podden Landet
 • Årets tredje nyhetsbrev från HSSL
 • Anmälan till Öppna Byar online brådskar!
 • Kom ihåg webbinariet om Lokal ekonomisk analys!
 • Webbinarium om smarta landsbygder i Sverige och Europa

Nyhetsbrev nr 10

 

Nyhetsbrev nr 11/juni    12.6.2020

 • Nationell utredning behövs om konsekvenserna av nedskärningarna i närskolenätverket
 • Landsbygdsbarometern 2020 – det multilokala har stärkts
 • Byarna realiserar det digitala språnget under Öppna Byarnas dag
 • Förslag för ett framtida Europa i balans
 • Professor kritiserar ett smalt urbaniseringstänkande – en person kan ha många bostadsorter och identiteter
 • Norra Österbotten är Finlands största producent av vindkraft
 • I Månadens by Forsby snurrar alltid hjulen
 • Tidskriften Skärgårds sommarnummer med fyrar och navigering som tema
 • Webbinarieserie om återuppbyggnaden av lokala ekonomier efter nedstängningen
 • Riksomfattande hembygdsdagar framflyttas till november

Nyhetsbrev nr 11

 

Nyhetsbrev nr 12/juni    26.62020

 • Hur kan Leader fortsätta att förbättra livskvaliteten på landsbygderna och för deras invånare? – Ge din åsikt!
 • Landsbygdsbarometern 2020 – landsbygden är platsen för ett gott liv för majoriteten av finländarna
 • Din, min och vår landsbygd – en serie artiklar öppnar upp för mångfalden på landsbygden
 • Hållbara och livskraftiga regioner – regionutvecklingsbeslutet 2020-2023
 • Skärgårdsdelegationen – fungerande bredband behövs särskilt i skärgårdsområden
 • Organisationers vädjan om stöd för föreningshusen gav resultat – tre miljoners stöd i tilläggsbudgeten
 • HSSL:s nyhetsbrev för sommaren
 • En bya-assistent till för Nylands Byar
 • Rösta på finländska Rural Inspiration Awards-finalistprojekt!
 • Årets by i Egentliga Finland sökes
 • Österbottnisk hållbarhetsvecka i höst
 • Finlands Byar söker en ny ordförande som väljs på höstmötet 2021

Nyhetsbrev nr 12

 

Nyhetsbrev nr 13/augusti    26.8.2020

 • Landsbygdsnätverket ENRD visade intresse för Leader Ålands miljöfokus
 • Enkät till hjälp för landsbygdsnätverkets referensgrupper
 • Startup-pengar för att bli en smart(are) by i Svenskfinland!
 • Rangsby är Månadens by i Österbotten
 • I Årets by i Österbotten ställer alla upp
 • Hajala är Årets by i Egentliga Finland – hedersomnämnande till Kasnäs
 • Webbinarium om hållbarhetslösningar på gräsrotsnivå
 • Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen håller förberedande webbinarium
 • Finansieringstorg för föreningar och läroanstalter hålls i Borgå
 • Webbinarium om framtidens by

Nyhetsbrev nr 13

 

Nyhetsbrev nr 14/september    15.9.2020

 • Från kris till möjlighet: Sociala innovationer för klok omställning – temat för årets Lokalekonomidagar
 • Skärgårdsdelegationen vill veta hur skolnedläggningar påverkar barnen
 • ”Ingen vet vad coronan har för påverkan på landsbygden” – Syssner under Landsbygdsriksdagens webbinarium
 • Landsbygden gör comeback under coronaepidemin
 • Ett förnyat nyhetsbrev från Finlands Byar
 • Enkät från SHERPA-projektet för att identifiera utmaningar och möjligheter för landsbygdsutveckling fram till år 2040
 • Kommuner och samhälleligt företagande – behov av nya organiserade modeller för landsbygdens serviceproduktion
 • Komossa – Månadens by i Österbotten
 • Kom ihåg anmälan till finlandssvenska Landsbygdsriksdagens förberedande webbinarium! 
 • Årets by i Nyland 2021 sökes

Nyhetsbrev nr 14

 

Nyhetsbrev nr 15/september    28.9.2020

 • Litet och lokalt är nu trendigare än någonsin
 • Multilokalitet – en möjlighet för byar
 • Bli en smart(are) by i Svenskfinland med startup-pengar!
 • Hitta Österbottens guldkorn via Byabingo!
 • Webbinarium om att utveckla samarbeten och nya former av partnerskap mellan kommunen och lokala aktörer
 • Nytt nummer av tidningen Haloo maaseutu
 • Höstens första nyhetsbrev från HSSL
 • Leader-effekter i podden Landet
 • Landsbygden som boplats i lunchwebbinariet Landet lär
 • Skolning i ansökan om coronabidrag för föreningshus

Nyhetsbrev nr 15

 

Nyhetsbrev nr 16/oktober    7.10.2020

 • HSSL lanserar Servicebanken
 • Finlands Byars egen podcast Kylässä är publicerad!
 • Ett rejält infopaket från Finlands Byar
 • Fem finalistbyar tävlar om titeln Finlands smartaste by
 • Aktörer i byn Ohkola fick utmärkelsen Årets byabedrift i östra Nyland
 • Enkät om vardagstryggheten i Östra Nyland
 • Petsmo är Månadens by i Österbotten för oktober
 • Webbinarium i föreningskommunikation
 • Kom med och forma framtidens nationella landsbygdspolitik!
 • Kom med och forma framtidens landsbygd under roadshowen Smarta landsbygder!

Nyhetsbrev nr 16

 

Nyhetsbrev nr 17/oktober    27.10.2020

 • Landsbygdspolitikens dag – Landsbygdsbarometern del 2 och coronaepidemins inverkan på glesbygdsområden
 • Rapport om säkerheten i glesbygderna
 • Människornas skärgård – sjätte skärgårdspolitiska programmet
 • Lokalekonomidagarna dokumenterad på Youtube
 • Kapellmästare kodade röstningstjänst för möten online på initiativ av Finlands Byar
 • En god landsbygdskvinnodag!
 • Statsrådet utnämnde en ny parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygden – minister Leppä vill raskt se försöksprojekt
 • Antskog, Borgby-Hertsby, Kullo, Ohkola, Tolkis och Valkjärvi – byar som tävlar om att bli Årets by i Nyland
 • Om att kommunicera med unga i lunchwebbinariet Landet lär
 • SILMU-byar ordnar virtuell byakväll

Nyhetsbrev nr 17

 

Nyhetsbrev nr 18/november    6.11.2020

 • Samordnare för landsbygdsnätverkets nya arbetsgrupper sökes – smarta landsbygder i Svenskfinland och Norden ett tema
 • Rapport om undersökningen ”Vilken framtid vill du ha på din landsbygd?”
 • Coronakrisen – städer och kommuner pejlar framtiden i ny rapport
 • Om corona, distansarbete och engagemang i lokalsamhället – Peter Backa i intervju
 • Svenska Landsbygdsriksdagen framflyttas igen – nya datum 20-22 maj 2022
 • Senaste nyhetsbrevet från HSSL
 • Finlands Byars nyhetsbrev för november månad
 • Vuolijoki i Kajana är Finlands smartaste by
 • Österö-Västerö – Månadens by i Österbotten
 • Verktyg för att utveckla nya former av partnerskap mellan kommunen och lokala aktörer presenteras under webbinarium

Nyhetsbrev nr 18

 

Nyhetsbrev nr 19/november    19.11.2020

 • Förändringens år 2020
 • Markkuu i Norra Österbotten är Årets by
 • Kullo utsågs till Årets Nyländska By 2021
 • Parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden inledde sitt arbete – coronans utmaningar ska vändas till möjligheter
 • Deltidsboende på Kimitoön planeras få värdecheck om de skriver in sig i kommunen
 • Åland vann historiens första Leader-”trailrar”
 • Webbinarium om CAP-beredningen
 • MUA-forum tar en titt på framtidens landsbygd
 • Webbinarium om Idéburet offentligt partnerskap
 • Höstens utbildnings- och rådplägningsdag för byaverksamheten hålls online

Nyhetsbrev nr 19

 

Nyhetsbrev nr 20/december    4.12.2020

 • Coronan förde österbottniska REKO-närmatsringen hela vägen till Australien
 • Årets sjunde nyhetsbrev från HSSL
 • Civilsamhället och det offentliga i samverkan i lunchwebbinariet Landet lär
 • Webbinarieserie om hur vi kan utveckla och stöda smarta landsbygder
 • Ni hinner ännu påverka EU:s långsiktiga vision för landsbygden!
 • Finlands Byar håller prisutdelningsgala online
 • Solf är Månadens by i Österbotten
 • Senaste nyhetsbrevet från SILMU
 • Digitala tidningen Nylands Byar publiceras vid årsskiftet
 • Byafilmfestivalen skjuts upp men allmänheten kan rösta på sin favoritfilm

Nyhetsbrev nr 20

 

Nyhetsbrev nr 21/december    22.12.2020

 • God Jul från Svenskfinlands Byar och IDNET
 • Landsbygdsarbetet på EU-nivå – en uppdatering av HSSL:s ordförande Staffan Nilsson
 • Årets sista nyhetsbrev från HSSL
 • Regional jämlikhet i ungdomstjänster kräver satsningar
 • Dags att nominera de bästa europeiska projekten!
 • Framtidsverkstäder för EU:s Landsbygd2040
 • Finlands Byar premierade lokala aktörer i streamad prisutdelningsgala
 • Idéfestivalen bjuder in till diskussion om ett bra liv på Landsbygden
 • En minnesvärd jul 2020 för finländska byar och kvarter!
 • Finlands Byar söker till sitt team en expert på digital kommunikation
 • Finlands Byar söker en kunnig och entusiasmerad person som ombud för landsbygdsinflyttning

Nyhetsbrev nr 21