Landsbygdsriksdagen 2018

Den femtonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen hölls den 6-7 oktober på Åland med Ålands hotell- och restaurangskola som samlingsplats den första dagen. Under den andra dagen var det bl.a. samling i Självstyrelsegården. Men redan den 5 oktober smygstartade Landsbygdsriksdagen med en nordisk afton – en trevlig middag på Smakbyn tillsammans med Michael Björklund med anledning av att Hela Norden ska leva höll sitt årsmöte och firade 10 år som förening, eftersom den konstituerades under Landsbygdsriksdagen 2008 i just Mariehamn.

Bland programpunkterna för Landsbygdsriksdagen kan nämnas föreläsning om digitalt entreprenörskap av Internetforskaren Annakarin Nyberg och bloggaren Clara Lidström. En annan föreläsare var turismentreprenören Jerry Engström som föreläste om levande landsbygd. Det hölls även flera workshopar. Den första dagen avslutades med festmiddag och dans till Soundway. I programmet för den andra dagen ingick bl.a. samling i Självstyrelsegården, som inhyser Ålands lagting och Ålands landskapsregering, och en guidad tur om Åland. Som avslutning på Landsbygdsriksdagen fastställdes en resolution. Arrangörer var Lokalkraft Leader Åland och SLF/Svensk Byaservice.

 

Arrangörer

 

Svensk Byaservice

 

Leader Åland

 

Resolution

Landsbygdsriksdagens resolution 2018

Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen som samlats på Åland 6-7.10.2018 konstaterar att digitaliseringen och i synnerhet de möjligheter till nytänkande som de sociala medierna skapar, ställer helt nya krav på landsbygdens olika aktörer.

Utvecklingen inom de flesta områden går idag oerhört snabbt. Det finns inga schablonlösningar för landsbygdsutveckling. Varje samhälle måste få sin egen lokala lösning på problem och en platsbaserad plan för framtiden.

Hållbarhet kräver närvaro i reformprocesser

Den snabba utvecklingen och de stora reformer som nu görs innebär att de etablerade strukturerna utmanas. I varje samhällsreform bör landsbygdsperspektivet finnas med från början och under hela processen för att säkra en hållbarhet.

Utmaning för befintliga aktörer

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för landsbygden. Samtidigt som traditionella yrkesgrupper försvinner uppstår nya yrken, så som influencers. De nya aktörerna marknadsför landsbygdslivet på ett nytt sätt i sociala medier. Det nya digitaliserade arbetslivet är en utmaning för etablerade företag, myndigheter och organisationer. Banker, rådgivning och föreningsverksamhet med flera behöver mer kunskap och öppenhet för nya företagsmodeller. En grundförutsättning är också ett fungerande fibernät.

Konsten att synas i bruset

Varje plats har sin unika historia och detta både kan och bör användas i marknadsföringen. Det är svårt för organisationer och företag att höras och synas i mediebruset - det gäller att sticka ut. Att lyfta fram den lokala historien genom visuell marknadsföring är numera helt avgörande för att locka besökare och nyinflyttade till just denna unika plats.

Nordismen en styrka

Landsbygdsriksdagen betonar att den nordiska värdegrunden är viktig för att bevara demokrati, jämställdhet och tillit mellan människor. Idag utmanas dessa av tilltagande populism och främlingsfientlighet. De nordiska länderna har mycket gemensamt och samhörigheten ger styrka.

 

Den 5 oktober håller Hela Norden Ska Leva håller sitt årsmöte på Åland. De firar dessutom 10 år som förening i år, eftersom de bildades under Landsbygdsriksdagen 2008. Med anledning av detta smygstartar vi Landsbygdsriksdagen med en trevlig middag på Smakbyn.

Program

5.10 Nordisk afton (smygstart på Landsbygdsriksdagen)

18.00              Buss från Mariehamn till Smakbyn, Kastelholm 
                       Rundtur
                       Åländsk tre rätters middag på Smakbyn                
                       Musikunderhållning, Dexter med vänner
                       Buss tillbaka till Mariehamn ca 23.00

6.10 Landsbygdsriksdag

08.30              Registrering och kaffe på Ålands hotell- och restaurangskola
09.30              Öppning av vice lantråd Camilla Gunell och
                       specialsakkunnig Ann-Sofi Backgren, SLF
10.00              Digitalt entreprenörskap
                       Annakarin Nyberg & Clara Lidström 
11.00              Lunch

12.30              Workshop: Digitalt entreprenörskap, Annakarin Nyberg & Clara Lidström

13.30              Kaffe

14.00              Levande landsbygd
                       Jerry Engström          
15.00              Temaföreläsning (välj en av följande:)         
                            - Landsbygdssäkring, Kenneth Nordberg/Åbo Akademi
                              eller
                            - Skördefesten & Åland Grönskar, Liz Mattsson
15.45              Temaföreläsning (välj en av följande:)   
                            - Gränsöverskridande samarbete, Ester Miiros-Hollsten
                              eller
                            - Landsbygdspolitiskt engagemang och nätverkande mellan                                                    organisationer, Christell Åström
                              eller
                            - Silverskär, Johan Mörn
Paus     

18.30             Fördrink på Alandica Kultur och Kongress              
19.00             Festmiddag
                      Dans till Soundway

7.10 Landsbygdsriksdag avslut

09.00             Samling på Lagtingshuset vid Ålands landskapsregering
                      Guidad tur om Åland
                      Landsbygdspolitik "vad är det?" föredragshållare Christell Åström
                      Fastställande av resolutionen
11.00             Lunch

Bilder

Foto: Kenneth Sundman

Clara Lidström och Annakarin Nyberg från Sverige förläste och höll workshop om digitalt entreprenörskap.

Jerry Engström från Sverige föreläste om levande landsbygd.

Självstyrelsegården.

Guidning i Självstyrelsegården.