Landsbygdsriksdagen 2022

Den sjuttonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen hölls 26-27 oktober på Kasnäs, Kimitoön. Landsbygdsriksdagen firade Europaåret för ungdomar genom att lyfta upp de ungas framtidsvisioner, utmaningar och möjligheter på landsbygden och i skärgården. Hur skapar de unga en hållbar framtid? Aktuella ämnen kring den nya EU-programperioden CAP27 och smarta byar-konceptet var också på agendan. Landsbygdsriksdagen antog även en resolution och gav ut ett pressmeddelande.

Resolution

Pressmeddelande

 

Program

Onsdag 26 oktober 

9.00-12.00

Registrering

11.00

Lunch (på egen bekostnad)

12.00

Välkommen till Landsbygdsriksdagen och Kimitoön!
Minna Boström, I Samma Båt -Samassa veneessä rf ry
Erika Strandberg, Kimitoöns kommun

Öppnande av Landsbygdsriksdagen 
Sandra Bergqvist, Skärgårdsdelegationen

12.20

Aktuellt gällande CAP27 - den nya programperioden
Marianne Selkäinaho, Jord- och skogsbruksministeriet

12.50

En modern landsbygd - smarta byar visar vägen
Ann-Sofi Backgren, temagruppen Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden

13.20

Resultaten av ungdomsbarometern Kestävää tekoa 2021 med fokus på klimat och hållbarhetsfrågor
Anssi Pirttijärvi, Statens ungdomsråd

13.50

Ung på landet
Hurdana framtidsvisioner, utmaningar och möjligheter har unga på landsbygden och i skärgården? Hur bygger man en hållbar framtid på landsbygden och vilka faktorer får unga att stanna eller lämna hemorten för ett liv i stan? Julia Hemgård, Bildningsalliansen, resultat från framtidsdiskussioner med ungdomar på landsbygden runt om i Svenskfinland. 

14.15

Klimatoro bland finlandssvenska ungdomar 
Katja Bonnevier och Erika Silventoinen, Skärgårdshavets UNESCO Biosfärområde

14.45-15.30

Kaffe och mingel 
Deltagare uppmanas att skriva sina bidrag på idéväggen, som input till morgondagens diskussion om olika utvecklingsbehov och nya verktyg.

15.30-17.00

Paneldiskussion: Unga och en hållbar framtid

Ställ din fråga till panelen redan på förhand genom att klicka här!

Diskussionsledare Nora Backlund, Hållbarhetsveckan.
I panelen hör vi unga som från olika vinklar bidrar till diskussionen om hur en hållbar framtid på landsbygden skapas och ser ut. 
•    Utan producenter ingen mat, balansgång och samspel med naturen. Hur ser en ung jordbrukare på framtiden? Joel Rappe, SLC unga 
•    Övermalax ungdomsförening har ägnat många tankar åt hur de kan bidra till en hållbar utveckling. Vad är en förenings roll i hållbarhetsarbetet? Övermalax UF, Isabell Flemming
•    En ung landsbygdsinvånares syn på hur en hållbar framtid på landsbygden skapas. Johan Santalahti, Kimitoön.
•    Hållbarhet finns på allas läppar, kunderna blir mer medvetna. Eller är det så? Linnea Strand, företagare, Livsvinn.

19.00

Middag på Kasnäs hotell

 

Torsdag 27 oktober

7.30

Frukost

9.00

En livskraftig och banbrytande skärgård. Tre olika utvecklingsbehov och nya verktyg.
Diskussionsledare: Henrik Hausen, Egentliga Finlands byar
Behov 1: Att de unga stannar i eller återvänder till sin hemort: Pedagogiska verktyg till en förstärk hembygdsidentitet. 
•    Kimitoöns gymnasiums marina linje, Bob Karlsson, Kimitoöns gymnasium.
•    SALT-nätverket, Tiina Saaresranta, Skärgårdsinstitutet vid ÅA.
Behov 2: Att ta vara på det lokala kunnandet i utvecklingsarbete: planeringsverktyg och nya sätt att samverka mellan kommun och den tredje sektorn
•    Kommunen som samskapare: nya möjligheter för landsbygdsutveckling, Kenneth Nordberg, Åbo Akademi
•    Bobarhetsanalysen som verktyg till byaledd utveckling, Mats Nurmio, Västanfjärds byaråd rf.
Behov 3: Stimulera inflyttning och multilokalitet
•    Pro Nagu och portalen Nagubor.fi, Annastina Sarlin, Pro Nagu rf.
•    Samarbeten som gett ökad fast bosättning på mindre öar, Åbolands Skärgårdsstiftelse sr.
•    Four Seasons, samarbete inom säsongsförlängning- strävan att gynna besöksnäring och förutsättningar för en mer hållbar turism, Annastina Sarlin, Nordiska Skärgårdssamarbete. Diskussionsledarens roll, och hur tar man upp bidragen från idéväggen.
 

11.00-11.30

Landsbygdsriksdagen 2022 ställningstaganden 
Svenskfinlands byar

Välkommen till landsbygdsriksdag 2024 
Svenskfinlands byar och Leader

Avslutning

11.30-16.00

Bussrundtur och lunch på Söderlångvik gård till dem som anmält sig på förhand
Söderlångvik gård: guidad tour i trädgården med information om herrgårdens historia, äppelodling och gårdens andra funktioner.
Dalsbruk stigar: En kort presentation om Leader projektet Dalsbruks stigar. Möjlighet att vandra längs Dammens naturstig (0,7km) samt bekanta sig med Barnens pysselstig och den digitala Bruksvandringen. 
Björknäs trädgård: närmat i fokus.

11.30-13.00

De som inte deltar i rundturen kan äta lunch på egen bekostnad på Kasnäs.
13.00 Busstransport Kasnäs – Kimito centrum

16.00

Busstransport Kasnäs – Kimito centrum