Nyhetsbrev 2019

Nyhetsbrev nr 1/januari    14.1.2019

 • ”Platssexighet” – företag som framställer landsbygden som intressant, trendig, lockande och sexig
 • Enastående studie om europeisk skärgårdspolitik – Finlands skärgårdspolitik alldeles speciell
 • Landsbygdens betydelse ökar i framtiden
 • Finby Månadens by i Österbotten
 • Aktion Österbotten söker byaombud
 • Aktionsgruppen I samma båt söker ny verksamhetsledare
 • Diskussionstillfälle om Överenskommelsen och Svensk Byaservice 2020 nästa vecka
 • Årets första nyhetsbrev från SILMU
 • SILMU:s TEMA-infotillfällen
 • Finansieringstorg för föreningar hålls i Borgå

Nyhetsbrev nr 1

 

Nyhetsbrev nr 2/januari    29.1.2019

 • Känslan av delaktighet skiljer sig mellan unga i stan och i landsbygder – redogörs i lunchwebbinariet Landet lär
 • Idérika landsbygdsbor förändrar historien om Sveriges väg till rikedom – lyssna på podden Landet
 • Landsbygds- och stadsutvecklarna ryms inom samma organisation
 • Försöksprojektet Bybutiker som mångservicecenter framskrider och går nu på remiss
 • Från Överenskommelsen och till nya strukturen för samverkan NOD
 • MANE:s nätverk för den glest bebodda landsbygden har gett ut sitt riksdagsvaltema
 • Ett mer hållbart nytt år 2019
 • Vårens utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten hålls i maj i Tammerfors
 • Kauhava står värd för årets LOKAALI
 • Färskt nyhetsbrev från SYTY

Nyhetsbrev nr 2

 

Nyhetsbrev nr 3/februari    8.2.2019

 • MANE efterlyser en politik som tar hänsyn till lokala behov, resurser och möjligheter
 • Städerna drar till sig de smarta och ökar klyftan mellan stad och landsbygd
 • Poddserien Världar i omställning tar upp olika vägar mot hållbarhet
 • Sju orter tävlar om att ordna Landsbygdsparlamentet 2020
 • Sveriges landsbygd förlorare när det satsas på infrastruktur
 • Minna Boström ny verksamhetsledare för aktionsgruppen I samma båt
 • Harrström Månadens by i Österbotten
 • Pomoväst informerar om sin utvecklingsstrategi och olika stödformer
 • Föreläsning om Blå Bioekonomi hålls i Ekenäs
 • Nylands Byar ordnar byaträff i Lojo

Nyhetsbrev nr 3

 

Nyhetsbrev nr 4/februari    19.2.2019

 • Hur påverkar naturen vårt välbefinnande?
 • Uttalande från Smart Village Network-mötet i Finland
 • Skärgården kan gå i täten för självförsörjande energisystem och nya serviceformer
 • Maktrelationer mellan stad och land – följande avsnitt i lunchwebbinariet Landet lär
 • Främjandet av säkerheten i glesbygdsområden intensifieras
 • Senaste nyhetsbrevet från SYTY
 • Skärgårdshavets vinterträff i Kasnäs har fokus på framtidens skärgård
 • Leader Åland söker en miljöprojektlots
 • Färskt nyhetsbrev från SILMU
 • En framtidsdag för landsbygden och den lokala verksamheten ordnas i Borgå

Nyhetsbrev nr 4

 

Nyhetsbrev nr 5/mars    11.3.2019

 • Pomoväst söker projektkoordinator för den nyländska landsbygden
 • Årets SILMU by sökes
 • Byarna välkomnar besökare i juni
 • Glokala samhället diskuteras i podden Landet
 • Sydöstra Finland, Kurikka eller Nurmes – var med och besluta var Landsbygdsparlamentet 2020 ska hållas!
 • Viiti-Österskogen är Månadens by i Österbotten
 • Parlamentarisk arbetsgrupp föreslår ekonomiska förmåner gör att gynna det rurala Finland
 • Susanne Blomqvist nytt byaombud för Aktion Österbotten
 • Byskolornas framtid diskuteras på seminarium i Loimaa
 • Haloo maaseutu-projektet ordnar ett kommunikationsseminarium i Åbo

Nyhetsbrev nr 5

 

Nyhetsbrev nr 6/mars    21.3.2019

 • Byabingo – geocaching som ska locka människor att besöka mindre sevärdheter och intressanta platser i Österbotten
 • Nyttan med Landsbygdsnätverket diskuteras i podden Landet
 • Lantbruk utvecklas med hjälp av Leader
 • Sex nationella forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden föreslås få finansiering
 • Regional innovation handlar om människor – nya rapporter om digitalisering och smart specialisering från Nordregio
 • Byaverksamheten borde synas och höras!
 • Spetsprojekt inom blå bioekonomi påvisar den stora betydelse som vatten har för samhällens välbefinnande
 • Mattävlingen EMBLA främjar den nordiska matkulturen
 • Fem finländska projekt med i finalen för Europas projekttävling
 • Årets by för 35:e gången

Nyhetsbrev nr 6

 

Nyhetsbrev nr 7/april    5.4.2019

 • Finlands Byar föreslår småskoltillägg och bybutiksstöd i regeringsprogrammet
 • Kurikka arrangerar Landsbygdsparlamentet 2020 – Nurmes i tur 2023
 • Nya projektlotsar för Leader Åland
 • Nyhetsbrev från Nylands Byar
 • ”Jär är e bra” – Socklot Månadens by i Österbotten
 • Nomineringar till Årets by i Österbotten i gång
 • Dags att rösta om var Landsbygdsparlamentet 2020 ska hållas!
 • Landsbygdens utveckling förenar EU
 • Vem blir rikets femtonde byfåne?
 • Evenemang om digitala lösningar inom kultur och turism ordnas i Vasa

Nyhetsbrev nr 7

 

Nyhetsbrev nr 8/april    18.4.2019

 • Landsbygdsmosaik ger möjligheter
 • Gruppering, landsbygdsutveckling och resiliens – del 1
 • Utvärdering av REKO-ringar tas upp i lunchwebbinariet Landet lär
 • SILMU:s verksamhetsledare har övergått till nya uppgifter
 • Sista tryckta nyhetsbladet från HSSL – digitalt nyhetsbrev kommer oftare
 • Nyhetsbrevet Aitoja makuja förnyades
 • Åland en av vinnarna i European Sustainability Award 2019
 • Service i samverkan – ny inspirationsskrift från HSSL
 • Samhälleligt företagande tema för seminarium i Jakobstad
 • Landsbygdskonferensen Höga Kusten hålls i Örnsköldsvik

Nyhetsbrev nr 8

 

Nyhetsbrev nr 9/maj    8.5.2019

 • Förlängd nomineringstid för Årets landsbygdsaktör och Byaverksamhetens vägvisare
 • Landsbygdens nya kläder och ideologi
 • Blott 5G bringar inte det digitala språnget till landsbygden
 • Färskt nyhetsbrev från Finlands Byar
 • Livskraften utgörs av företagens konkurrensförmåga och kommuninvånarnas välmående
 • Gruppering, landsbygdsutveckling och resiliens – del 2
 • Lägg landsbygdsnätverket.fi till dina favoriter
 • Kom ihåg utbildnings- och rådplägningsdagarna för byaverksamheten i Tammerfors!
 • SILMU söker ny verksamhetsledare
 • Aktion Österbotten söker sommarjobbare som byainfluencer

Nyhetsbrev nr 9

 

Nyhetsbrev nr 10/maj    16.5.2019

 • Goda resultat för landsbygdens projekt- och företagsstöd i västra Finland
 • Fokus på Leader-projektens resultat och effekter i podden Landet
 • St Olav Waterway och nya ambassadörer för Skärgårdshavets biosfärområde – läs nyhetsbrevet CLLsius
 • Nytt från Nylands Byar
 • Nya Omställningshandboken ger dig allt du behöver för att komma igång
 • Vad är byaverksamhet i praktiken? – läs Finlands Byars nya infoblad
 • Gruppering, landsbygdsutveckling och resiliens – del 3
 • Kärklax Månadens by i Österbotten
 • Öppna Byarnas dag på SILMU-området
 • Social innovation tas upp på seminarium i Helsingfors

Nyhetsbrev nr 10

 

Nyhetsbrev nr 11/juni    5.6.2019

 • Kampanj lyfter fram en hållbar och klimatvänlig inhemsk turism
 • Dags för Öppna Byarnas dag och Bybutiksdagen
 • Ansenliga investeringar till landsbygden via lokal företagsfinansiering
 • Över tusen byar inbjuder till besök i byar och butiker
 • Byaverksamhetens kvalitetsarbete har rotts i hamn
 • Landsbygdsnätverkets verksamhetsberättelse 2018 publicerad
 • Det finns inget avfall, bara resurser på fel ställe – cirkulär ekonomi i podden Landet
 • Framtiden är inte ett megatrend-fenomen – den gör man själv
 • Kerko Årets SILMU by 2019
 • Crowdfunding och lokala möjligheter tas upp på seminarium i Vasa

Nyhetsbrev nr 11

 

Nyhetsbrev nr 12/juni    10.6.2019

 • Byhandbok i Kristinestad ska förse ortsbor och inflyttare med allmän och byspecifik information
 • Lotlax är Månadens by i Österbotten
 • SILMU belönade de bästa Leader-projekten

Nyhetsbrev nr 12

 

Nyhetsbrev nr 13/september    3.9.2019

 • Pristagarna i uppsatstävlingen ”Kyläillään” offentliggörs i november
 • Hur ser byskolornas framtid ut?
 • Nytt skärgårdsprogram högt på agendan för ny skärgårdsdelegation
 • Innovationer på landsbygden i lunchwebbinariet Landet lär
 • Påverka innehållet i Landsbygdsparlamentets egen podd!
 • Fler arbetsplatser än invånare i Årets by Luoma-aho i Södra Österbotten
 • Projekt i Nyland vill ”branda” föreningshusen
 • Ny hemsida för Egentliga Finlands Byar
 • Senaste nyhetsbrevet från SILMU
 • Bergö Månadens by i Österbotten

Nyhetsbrev nr 13

 

Nyhetsbrev nr 14/september    12.9.2019

 • Den hållbara utvecklingens tillstånd oroväckande – forskargrupp presenterar sex ”nycklar” till förändring
 • Stödsystemet för glesbygdsbutiker ska ge bättre tillgång till tjänster och stärka glesbygdens livskraft
 • Gestrin blir specialsakkunnig på Kommunförbundet med fokus på miljöfrågor och hållbar utveckling
 • Tjöck är Månadens by i Österbotten
 • Ny bya-assistent vid Nylands Byar
 • Föreslå mottagare till Demokratiutmärkelsen
 • Leader-rådgivare söks till Aktion Österbottens energiska team
 • Digitalisering, säkerhet och andra landsbygdsfrågor tas upp på Kommunmarknaden
 • Seminarium om samhälleligt och socialt företagande hålls i Vasa
 • Outdoor – vandringsledsdagar i Sverige

Nyhetsbrev nr 14

 

Nyhetsbrev nr 15/september    26.9.2019

 • Placebranding i podden Landet
 • Ger fenomenet att sitta på flera stolar möjlighet för landsbygdsutveckling?
 • Riksdagens nätverk för byaverksamhet föreslår skolnätverksutredning och pilotprojekt för sysselsättningen
 • Nya lösningar möjliggör för närskolor även i framtiden
 • Nytt nyhetsbrev från Finlands Byar
 • Årets tredje nyhetsbrev från HSSL
 • Svenska Landsbygdsriksdagen i Jönköping planeras för fullt
 • Lokalekonomidagar med kommunal stimulans av levande lokala ekonomier
 • Föreningskommunikation och medelsanskaffning – utbildningar inom SILMU:s projekt Yhdessä osaamme
 • Attraktiva landsbygdssamhällen och smart specialisering teman under Nordregio-seminarium i Närpes

Nyhetsbrev nr 15

 

Nyhetsbrev nr 16/oktober    14.10.2019

 • Viktigt för hela landet att glesbygden har framgång
 • Leva ett med naturen – doktorsavhandling om naturen som hälsofrämjande resurs
 • Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2020 hålls i Lovisa
 • Forum för byaktiva i landsbygdssverige
 • Finlandssvenska eldsjälar som får byar och småorter att blomstra – ”lyssna inte på någon som säger att det inte går”
 • Lyckat med influencers som marknadsförde byar i Österbotten
 • Närpes framgång kan visa väg för andra orter
 • Centraliseringsreformer och landsbygden – forskningsprojekt om landsbygdssäkring håller slutseminarium i Vasa
 • Raseborgs byaträff med byaplanering och utvecklingen av föreningshusen
 • Ny hemsida för Leader Åland

Nyhetsbrev nr 16

 

Nyhetsbrev nr 17/oktober    30.10.2019

 • Hur innovationsbenägna är företag på landsbygden? – lyssna på podden Landet
 • Vad får människor att stanna på landsbygden? – tre fallstudier från Österbotten
 • Kom med och planera landsbygdsnätverkets verksamhet!
 • Backgren AEBR:s första nordiska och kvinnliga ordförande
 • Samhälleliga företag gynnar lokal gemenskap
 • Tre av fyra svenskar oroar sig för glesbygdens utarmning
 • Ökad integration genom nätverksgrupper
 • Se på landsbygdssäkringen nerifrån
 • Kommunicera, påverka, profilera dig – nätverksdag i Nykarleby
 • Höstens utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten ordnas i Tammerfors

Nyhetsbrev nr 17

 

Nyhetsbrev nr 18/november    19.11.2019

 • Europeiska Landsbygdsriksdagsdeltagare kräver att majoriteten hörs
 • Färskt nyhetsbrev från HSSL
 • Hovarböle-Särkijärvi Årets nyländska by 2020
 • Fjärde europeiska Landsbygdsriksdagen kör igång i spanska Asturias
 • Landsbygden konkurrerar om duktig arbetskraft
 • Fortsatt post fem dagar i veckan till de mest trafikerade öarna i skärgården
 • Människan och havet – seminarium i Korpo om vårt förhållande till natur och djur i skärgården
 • Kom ihåg anmälan till höstens utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten i Tammerfors!
 • Senaste nyhetsbrevet från Nylands Byar
 • Korsnäs kyrkby Månadens by i Österbotten

Nyhetsbrev nr 18

 

Nyhetsbrev nr 19/december    4.12.2019

 • Rapport och verktygsboxar från ÅA:s forskningsprojekt Landsbygdssäkring i landskaps- och vårdreformen
 • Invånarnära utveckling huvudtema när Finlands Byar höll höstmöte
 • Vad händer med stöden för landsbygdsutveckling med en mindre pott EU-pengar? – lyssna på podden Landet
 • Nytt namn och ny logo – Svenska studieförbundet byter namn till Förbundsarenan
 • Kelviåbon Heleena Lassila vann uppsatstävlingen ”Kyläillään”
 • Förhållandet mellan staden och landsbygden behöver samordnas
 • Resultat från uppsatstävlingen ”Kyläillään” tillkännages 25 november
 • Hur står det till med Finlands landsbygd och städer? – diskussionstillfälle ordnas i Helsingfors
 • Skolning i gräsrotsfinansiering hålls i Borgå
 • Workshop om framtidens organisationer ordnas i Borgå

Nyhetsbrev nr 19

 

Nyhetsbrev nr 20/december    20.12.2019

 • God Jul från Byaservice och IDNET
 • Ny publikation om lokal ekonomi
 • Platsoberoende arbete och hållbarhet huvudtema på finlandssvenska Landsbygdsriksdagen
 • Myndigheters ansvar för landsbygdssäkra beslut i podden Landet
 • Flytten till stan går inte att stoppa – det måste bli enklare att flytta och pendla
 • Leader-projekt förlängde S:t Olavsleden på Fastlandsfinland
 • Anslag att sökas för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Den lokala utvecklingen fick många nya vänner år 2019 – ordföranden för Finlands Byar i föreningens nyhetsbrev
 • Årets sista nyhetsbrev från HSSL
 • Årets sista nyhetsbrev från SILMU
 • Lär dig informera om friluftsleder! –  skolning hålls i Lovisa
 • Livskraft och jämställdhetsfrågor tas upp på seminarium i Vasa
 • Skolning i dataskydd & datasäkerhet för föreningar ordnas i Borgå
 • Roadshowen Smarta landsbygder inleds i mars

Nyhetsbrev nr 20