Nyhetsbrev 2013

Nyhetsbrev nr 45/vecka 51   19.12.2013

 • ”Bilismen kan inte vara billigare på glesbygden – den måste vara det”
 • Lokala föreningar och företag gynnas av Leader-metoden
 • Transnationellt lärande, välfärdsservice i Norden, kommunal organisation – sista nyhetsbrevet från Botnia-Atlantica
 • ”Vi vill inte vara med om det här!” – svenska organisationer upprörda över att landsbygdsprogrammet stoppas
 • Skål för Finland, för landets små lokalsamhällen – professor Katajamäki reflekterar över Himanens framtidsrapport
 • Kampanjen Byar med livskraft kontra lokalpolitiken – läs senaste nyhetsbrevet från Aktion Österbotten
 • Unga i Sverige flyr till städerna
 • Engagera unga tema i årets sista nyhetsbrev från HSSL

Nyhetsbrev nr 45

 

Nyhetsbrev nr 44/vecka 50   12.12.2013

 • Förenhetligande planering kan stärka kyrkbyarnas ställning visar forskning
 • Kommun budgeterar pengar för spel på Lotto
 • Det lokala utvecklingsprogrammet på utlåtanderunda – ännu kan man påverka!
 • Byaupptäckare och -innovatör nya hederstitlar i Sundom – byn intressant som forskningsobjekt för stadsnära landsbygd
 • Lappland mera landsbygdspräglat än övriga Finland
 • Radiolänk förbinder flera mindre orter med det kommunala fibernätet i Nybro kommun – snabb men tillfällig lösning menar ”datadoktorn” Husberg

Nyhetsbrev nr 44

 

Nyhetsbrev nr 43/vecka 49   5.12.2013

 • Finländarna vill se en livskraftig och välskött landsbygd visar undersökning
 • Allfinlandssvenska innovationslägret ett av fem regionala innovationsläger 2014
 • Helsingfors lokala utvecklingsstig håller öppningstillfälle och workshop
 • Pilotprojekt spar hundratusentals euro åt kommuner i norr – ett av årets bästa projekt inom EU
 • Årets svenska kommun Arjeplog för en kontinuerlig dialog med kommuninvånarna
 • ”Har man kul på landsbygden som ung så kommer man tillbaka”
 • Eero Uusitalo återvaldes till SYTY:s ordförande med betryggande majoritet

Nyhetsbrev nr 43

 

Nyhetsbrev nr 42/vecka 48   28.11.2013

 • Seminarium i Dalsbruk om effekten av Leader-projekt och lokal utveckling
 • Hilkka Vihinen MTT:s landsbygdspolitiska professor
 • Landsbygdssverige prisades med Ullbaggar
 • Ska hela Europa leva? – lyssna på reportage om utvecklingen på den europeiska landsbygden
 • ERA och ERCA slogs ihop
 • Finlands skärgårdspolitik behandlas på seminarium i Åbo
 • Europeiska landsbygdsriksdagen – ett spännande koncept i stärkandet av landsbygdens röst

Nyhetsbrev nr 42

 

Nyhetsbrev nr 41/vecka 47   22.11.2013

 • Det lokala utvecklingsarbetet behöver stärkas
 • Mer järnväg förstorar en region
 • Byarnas och stadsdelarnas framtid formas nu – SYTY:s generalsekreterare Risto Matti Niemi i Landsbygd Plus
 • Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2014 hålls i Pedersöre
 • Svenska ”superbyar” utanför pendlingsbältet
 • Glesbygden kunde bli Finlands trumf
 • ENRD:s webbplats i förkortad version på 14 språk

Nyhetsbrev nr 41

 

Nyhetsbrev nr 40/vecka 46   15.11.2013

 • Landsbygdsnäringens största potential ”något i hästväg”
 • Tystnaden är landsbygdens dragplåster
 • ”Europas landsbygd organiseras medan media och makthavare sover”
 • Björköbys upplevelsevandringar utvecklas!
 • ”Vi måste se samhället på ett nytt sätt” – forskare Ritva Pihlaja om storkommuner och närdemokrati
 • Processen efter European Rural Parliament
 • Vem har stulit den levande landsbygden? – Trysons lördagsvers

Nyhetsbrev nr 40

 

Nyhetsbrev nr 39/vecka 45   8.11.2013

 • Mobilt bredband är ”lömsk” teknik – ”datadoktorn” Nisse Husberg
 • Bredband via radiolänk eller satellit – alternativ i skärgården?
 • Byaverksamhetens utbildnings- och rådplägningsdagar hålls i Helsingfors
 • Stor skillnad mellan byar i Raseborg
 • En bra kommun tar hand om sina byar
 • Lokal finansiering tema i HSSL:s senaste nyhetsbrev
 • Måste hela Sverige leva? – se inslag om butiksdöden och efterföljande debatt på SVT Aktuellt
 • ”Kommunikationspolitiskt viktigt att frekvensområdet 800 MHz tas i bruk av det mobila bredbandet” – Husberg kommenterar 4G-förbindelsernas tillgänglighet

Nyhetsbrev nr 39

 

Nyhetsbrev nr 38/vecka 44   1.11.2013

 • Webbsida visar EU:s samlade areal med bilder
 • Landsbygdsaktörer samlas i Bryssel och i Finland
 • Sista chansen rösta på Nylands bästa miljöprojekt!
 • ”Åländska skärgårdskommunerna kommer inte att växa och frodas som förut”
 • Vettigt slå ihop flera kriskommuner till en?
 • Debatt 2 inför valet av SYTY:s ordförande finns inspelat på nätet
 • Bästa EU-projekten i Österbotten
 • Gränserna har inte försvunnit – pro gradu-avhandling om kommunidentitet i kommunsammanslagningsområden
 • Landsbygdens gemenskap ger lyckligare människor – speciellt mycket lyckliga finns nära städer

Nyhetsbrev nr 38

 

Nyhetsbrev nr 37/vecka 43   25.10.2013

 • Delad glädje är dubbel glädje – fiberoptikseminarium i Mariehamn och Stockholm
 • Bästa kommunala servicen återfinns ofta i små kommuner visar undersökning
 • Demokrati utan makt för folket?
 • Svensk konferens om ny politik för företagande och utveckling på landsbygden finns inspelad på nätet
 • Nya stora detaljhandelsenheter skall stöda nuvarande samhällsstruktur, men glömdes landsbygden bort? – i Slaget efter tolv diskuterades fallen Närpes och Pedersöre
 • Rösta på Nylands bästa miljöprojekt!
 • Behöver glesbygden statligt stöd?
 • ”Beslutsfattarna har storhetens bjälke i ögat” – professor Hannu Katajamäki om snedvridet framåtskridande
 • Demokratiutmärkelser för tydlig och begriplig kommunikation

Nyhetsbrev nr 37

 

Nyhetsbrev nr 36/vecka 42   17.10.2013

 • Missade ni debatten inför valet av SYTY:s ordförande? – Se inspelningen på nätet!
 • Nedskärningar kan drabba små landsbygdsinstitut hårt
 • Integration tema i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev
 • Telefonoperatörerna förtränger Shannons teorem – ”datadoktorn” Nisse Husberg Trådlöst bredband enda vettiga sättet för glesbygden?
 • Markägarseminarium för vindkraft hålls i Vasa
 • Bidrar Leader-metoden till samhällsutveckling?
 • HNSL höll möte hos HSSL

Nyhetsbrev nr 36

 

Nyhetsbrev nr 35/vecka 41   10.10.2013

 • Slow Travel – hållbar turism i långsam anda
 • Regionkommunen vinnare i Sverige?
 • Kristider eller tid för nya möjligheter? – forskarseminarium i Helsingfors om anpassning till kristendenser
 • Seminarier om europeiska innovationspartnerskapen (EIP) och Leader-arbetet hålls i Tavastehus
 • Grön omsorg för bättre hälsa i lantlig miljö
 • Landsbygdssäkring bör tas i beaktande vid kommunfusioner
 • Den rådande fenomenbaserade politiken är ineffektiv samhällspolitik

Nyhetsbrev nr 35

 

Nyhetsbrev nr 34/vecka 40   4.10.2013

 • Historiskt momentum för Vasaregionen tycker stadens fullmäktigeordförande
 • Vinnarna utsedda i det transnationella Leader-samarbetet i Östersjöregionen
 • Staten borde bygga ut bredbandsnätet på glesbygden i stället för företagen
 • Elektroniska kanaler för invånarrespons inte nog vid kommunfusioner – tjänstemännen borde röra sig ute i byarna
 • Online-matförsäljning även i skärgården
 • Storstadsbarn mer på förskolan än glesbygdsbarn
 • Det var inte marknadskrafterna som en gång i tiden påbörjade nedläggningarna på svenska landsbygden
 • Varför kan man inte kalla en regionstad för landsbygdsstad?

Nyhetsbrev nr 34

 

Nyhetsbrev nr 33/vecka 39   27.9.2013

 • Hur ser framtiden ut för landsbygdsforskningen?
 • Småskaligheten blir allt större i projektvärlden
 • Landsbygdssveriges årliga höjdpunkt Landsbygdsgalan går traditionsenligt av stapeln i Stockholm
 • Innovationsläger, Leader- och helhetsprogram på agendan då landsbygdsaktörer samlades till ”Tammerfors-träff”
 • Föreslå vad kommunen skall ha för uppgifter!
 • Anslag för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt finns att sökas
 • Michael Björklund föreläser i Helsingfors om närproducerat
 • ”Finländska välfärdssamhället har nått sin kulmen”

Nyhetsbrev nr 33

 

Nyhetsbrev nr 32/vecka 38   19.9.2013

 • EU-strukturstöden koncentreras till fyra olika NTM-centraler
 • Tvångsfusioner – regeringen föreslår folkomröstningsmodell för planerad storkommun
 • ”Studiecirkeln urmodellen för demokrati”
 • Fem år av samarbete mellan landsbygdsnätverken runt Östersjön
 • Årets by Soinilansalmi finns i Norra Savolax – utmärkelser till Kaarlo Lepistö och Ann-Sofi Backgren
 • Workshops för lokala aktörer hålls i Tammerfors och Uleåborg
 • Insikten att demokratin måste försvaras fanns redan i dess ungdom
 • Karuna Årets by i Egentliga Finland

Nyhetsbrev nr 32

 

Nyhetsbrev nr 31/vecka 37   12.9.2013

 • Varför skall kommunen ta hand om hälsovården?
 • Projektträffar för närmat och turism
 • Involvera invånarna i beslutsprocesser så tidigt som möjligt
 • Lyckat och välorganiserat samarbete i över 20 års tid gav Tammela priset som den byavänligaste kommunen
 • Omorganisering på aktionsgruppen I samma båts kansli
 • Webbtjänst för invånarinitiativ togs i bruk
 • Riksorganisationen Hela Sverige ska leva får Europeiska medborgarpriset
 • Europaparlamentariker välkomnade konceptet med gemensam landsbygdsriksdag i Bryssel

Nyhetsbrev nr 31

 

Nyhetsbrev nr 30/vecka 36   6.9.2013

 • Länge leve byggnaden! – dags igen för firandet av Byggnadsarvsdagarna
 • Seminarium om trygghet i byn hålls i Borgå och Mäntsälä
 • Närdemokratimodellerna fungerar inte i praktiken
 • ”Finländska landsbygden har övergivits” – professor Eero Uusitalo
 • YTR:s verksamhet stadd i utveckling
 • 55 grupper vill bli lokala Leader-aktionsgrupper – nytt nummer av Liiteri
 • Första skotska landsbygdsriksdagen hålls nästa år

Nyhetsbrev nr 30

 

Nyhetsbrev nr 29/vecka 35   29.8.2013

 • Presskonferens inför den europeiska landsbygdsriksdagen hålls i Bryssel
 • Material från konferensen Living Local Economies finns nu tillgängligt på nätet
 • Botnia-Atlantica-programmet håller årskonferens i Vasa
 • Demokratins problem diskuteras på forumet Dinasikt.fi
 • Livfulla byar välkomnar till äkta upplevelser
 • För första gången i vårt lands historia utgår man inte från lokalt anpassade lösningar som drivkraft i samhällspolitiska reformer – professor Stefan Sjöblom
 • Svårt med diskussion om den brokiga mosaiken av lokala samhällen – professor Hannu Katajamäki

Nyhetsbrev nr 29

 

Nyhetsbrev nr 28/vecka 34   22.8.2013

 • Vem får det första demokratipriset?
 • Finns det sköna livet på landet? – bondbloggare kåserar om Bonde söker fru
 • ”Är människorna mer värda i storstaden än på landet?”
 • Skynda med ansökan om du vill delta i den europeiska landsbygdsriksdagen
 • Internationalism ger ELARD-presidenten Rinne mersmak
 • Anmälan till LOKAALI ännu nästa vecka
 • Projektet CULTrips skapar liv och rörelse i byarna 10-års jubileum för optiska fibernätet i Hindersby
 • Innovationslägren som främjar de regionala utvecklingsbehoven

Nyhetsbrev nr 28

 

Nyhetsbrev nr 27/vecka 33   15.8.2013

 • Tre sanningar om landsbygden i YTR:s nätkolumn
 • Närbutiken i Esse kyrkby går tvärtemot den allmänna nedläggningstrenden – fick Pedersöre kommuns företagarpris
 • Årets stadsdel finns i Åbo
 • Etnisk Landsbygdsriksdag med 400-tal besökare
 • Satsning på landsbygdsutveckling och tryggad lönsamhet inom jordbruket – läs JSM:s förslag till budgetproposition 2014
 • Skriv motioner till den europeiska landsbygdsriksdagen!
 • Närdemokrati – ord i tiden
 • EU:s landsbygdspolitiska kronjuvel Leader fortsättningsvis administrativt tyngrott – likadana tillämpningsproblem i olika länder visar undersökning

Nyhetsbrev nr 27

 

Nyhetsbrev nr 26/vecka 26   11.7.2013

 • 4 av 10 svenska lanthandlare riskerar att försvinna inom 5 år visar HSSL-undersökning
 • EU söker tillväxt, Quadruple Helix, smarta servicelösningar i små kommuner, könsrollen och den nordiska modellen – läs Botnia-Atlanticas nyhetsbrev
 • Ge feedback på SILMU:s nya hemsidor
 • Platsbaserad landsbygdspolitik behövs i nya indelningen av städer och landsbygd – professor Katajamäki
 • För mycket byråkrati i EU:s jordbrukspolitik anser SLC
 • Lovisa negligerade medborgarinitiativ – prickades av justitieombudsman
 • ”Vår nuvarande servicenivå skulle rasa vid en fusion” – Ilmolas kommundirektör om kommunens vägran att göra utredning
 • Lantbruksmässa i stadsmiljö – Farmari omfattar allt från teknik till landsbygdsutveckling

Nyhetsbrev nr 26

 

Nyhetsbrev nr 25/vecka 25   19.6.2013

 • Radio Suomi besöker byar runtom i Finland
 • Intresseorganisation vill ha stopp på avfolkningen i Norrland
 • Närmat och öl möts på matevenemang i Helsingfors
 • Likt stadsbon lever stadsfågeln ett hektiskt liv
 • 30 bybutiker läggs ner varje år
 • Leader-företag med på lantbruksmässan Farmari i Seinäjoki
 • Den framgångsrika Leader-metoden nu även i städerna!
 • Över hundra väntas till LOKAALI i Tavastland
 • Nyhetsbloggen tystnar under sommaren

Nyhetsbrev nr 25

 

Nyhetsbrev nr 24/vecka 24   13.6.2013

 • 2012 – ett år fyllt av förändringarna för YTR
 • Rapporterna från förhandsutredningen av landsbygdens serviceprogram klara
 • Forskarlag skall studera stadsnära landsbygd
 • Landsbygdsriksdagar i senaste nyhetsbrevet från HSSL
 • Bioenergi kunde gott och väl täcka den österbottniska landsbygdens behov av el och värme
 • Utmärkelser i svenska Österbotten – Bergö Årets by, Ann-Sofi Backgren Byaverksamhetens vägvisare, Kaarlo Lepistö Årets landsbygdsaktör
 • Professor Katajamäki vill grunda en grupp för ”smidig aktion” i Österbotten
 • Passa på att diskutera byns framtid under byafesten

Nyhetsbrev nr 24

 

Nyhetsbrev nr 23/vecka 23   6.6.2013

 • Björn Wallén ny medlem i YTR
 • Lokal utveckling = närdemokrati – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • Närdemokrati diskussionstema i kampanjen Byar med livskraft
 • Kökar värd för ESIN:s årsmöte
 • Konceptet Homestay i YTR:s nätkolumn
 • Köpman i Öja tror på småbutikernas framtid
 • Förändringar i kommunstrukturen förutsätter utveckling av närdemokratin – läs publikationen Närdemokrati för en ny tid
 • Observationer från studien Den nya kommunen

Nyhetsbrev nr 23

 

Nyhetsbrev nr 22/vecka 22   30.5.2013

 • Är social- och hälsovården gisslan i ett politiskt spel?
 • Telia miljardsatsar i Sverige för bättre mobil kommunikation i glesbygd och i tätort – ”datadoktorn” Husberg kommenterar
 • Varför en europeisk landsbygdsriksdag?
 • På jakt efter en världsbild tema på dialogbaserat seminarium i Helsingfors
 • Förtätning och förglesning urbaniseringens pris
 • Två viktiga skeenden på EU-nivå för byarörelsen och landsbygden i Sverige debatteras i artikel
 • ”Möjligheterna att tillämpa Sveriges landstingsmodell i Finland borde undersökas” – professor Hannu Katajamäki
 • Don Quijote-mentalitet på den finländska landsbygden

Nyhetsbrev nr 22

 

Nyhetsbrev nr 21/vecka 21   23.5.2013

 • Byskolors distriktsgränser och okränkbara kommungränser
 • Bok som stöd i integreringen av invandrare i Norden
 • SILMU:s utvecklingsstrategi klar för kommentering
 • Utkastet till program för utveckling av landsbygden publicerades – målet ett enklare genomförande Forskning kring närnaturens ekosystemtjänster
 • Programarbete, idétävling, KAG i Europa – färskt nyhetsbrev från Aktion Österbotten
 • Omstruktureringen av social- och hälsovården kan inte betraktas som någon demokratisk höjdare

Nyhetsbrev nr 21

 

Nyhetsbrev nr 20/vecka 20   17.5.2013

 • Regionerna i Europa måste specialisera sig – Österbotten har kommit en bit på vägen
 • Anmälan till nordiska konferensen i Åre om lokalekonomin ännu nästa vecka
 • Varför skall vi ha närmat?
 • Med dubbelspårig järnväg delas byn Vittsar mitt itu
 • Många EU-länder funderar ännu kring CLLD
 • Citybonde innanför Ring ettan levererar närproducerat till stadens restauranger

Nyhetsbrev nr 20

 

Nyhetsbrev nr 19/vecka 19   10.5.2013

 • ”Kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen skall grunda sig på starka primärkommuner” – samordningsgruppen
 • Rapport om projektet för landsbygdens serviceprogram offentliggörs på slutseminariet i Helsingfors
 • Glesbygdens vägnät behandlas på seminarium i Pudasjärvi
 • Sverige vill bli världens bästa land att vistas, verka och växa i
 • Öbor diskuterade servicen i skärgården
 • LOKAALI hålls för första gången i Tavastland

Nyhetsbrev nr 19

 

Nyhetsbrev nr 18/vecka 18   2.5.2013

 • Leaders historia en framgångssaga publicerad i bokform – läs senaste Liiteri
 • Samhällsstruktur, livsstil och klimatförändring i YTR:s nätkolumn
 • HFD fastslår: Fullmäktige kan köra över sina kommundelar!
 • Tävling för internationella Leader-projekt ger möjligheter till utveckling av landsbygden
 • Fjärrlärare kunde bli räddningen för nedläggningshotade byskolor
 • Medborgarinitiativet lovordas men möjligheten att initiera en folkomröstning saknas
 • ”Byn igår och idag” tema då Årets by söks i Egentliga Finland 2013

Nyhetsbrev nr 18

 

Nyhetsbrev nr 17/vecka 17   24.4.2013

 • Renovera ger mera – kurs i Kuggom om byggnadsvård
 • Vissa ”typer” av ungdomar dras lättare till landsbygden visar svensk målgruppsanalys
 • ”… då en båt kommer inom synfältet …” – nordiskt skärgårdsseminarium med framtidsperspektiv hålls på Hanaholmen
 • Missade ni diskussionen om platsbaserad politik? – Se inspelningen på nätet!
 • Smart specialisering, regional förvaltning och nordiska modellen – tre högintressanta tillställningar i Vasa
 • ”ÖSP, Aktion Österbotten och företagarorganisationerna kunde bidra till den livskraftiga landsbygdens överlevnad”
 • EU-parlamentariker nominerade HSSL till EU:s medborgarpris

Nyhetsbrev nr 17

 

Nyhetsbrev nr 16/vecka 16   18.4.2013

 • Kampen mellan stad och land en ständigt pågående trend med oviss utgång
 • Nyfiken på världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård? – seminarium ordnas i Vasa
 • Närdemokrati nyckelord i morgondagens Helsingfors
 • Följ diskussionen om platsbaserad politik via nätet!
 • SLC:s kommunkampanj Lokalt är smart vill påminna om de lokala resurserna
 • Stads-Leader tar ett kliv framåt!

Nyhetsbrev nr 16

 

Nyhetsbrev nr 15/vecka 15   11.4.2013

 • Nyttan med nätverkande i Europa
 • Kommuninvånare i Borgå blir påverkare – staden har nu två påverkarråd
 • Byafolket samlas till nationella konferensdagar ombord på m/s Viking Grace
 • Stadsparker bidrar till välbefinnande
 • Kommunreform mot alla odds

Nyhetsbrev nr 15

 

Nyhetsbrev nr 14/vecka 14   5.4.2013

 • Svårt för staden att bli ekologisk hållbar – mat till Londons befolkning kräver jordbruksmark motsvarande 100 gånger stadens yta
 • Oro för landsbygdsinvånarnas service i YTR:s nätkolumn
 • Den lilla skolans utveckling och framtid diskuteras parallellt i Vasa och Umeå
 • Generation Y stiger fram men är man intresserad av en framtid på landsbygden? Ruusuvuori
 • Årets ambassadör på Kimitoön

Nyhetsbrev nr 14

 

Nyhetsbrev nr 13/vecka 13   28.3.2013

 • Representanter från HNSL diskuterade med svenska riksdagsledamöter om nordiskt samarbete
 • Stjärnsund i Sverige införde egen valuta
 • ”Aktivitetsdemokrati” – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • Regeringen utnyttjar inte lantbrukets tillväxtpotential
 • Innovationsläger för att utveckla och utvecklas – landsbygdsnätverket har valt årets orter
 • Regioner och lokala samhällen lika viktiga – professor Hannu Katajamäki
 • Frivilligsentralerna i Norge sammanför de hjälpbehövande med de hjälpvilliga
 • Öbor från hela Finland önskas till seminariet ”Alla generationers ö” i Nagu
 • Vad är platsbaserad politik? – diskussion om dess logik på projekt- och nätverksträffen i Lahtis
 • Svenska temagruppen gör kommunrunda i Svenskfinland

Nyhetsbrev nr 13

 

Nyhetsbrev nr 12/vecka 12   21.3.2013

 • ”Slåss för landsbygdsutveckling” – HSSL-ordförandens öppna brev till landsbygdsministern
 • Demokratin är illa ute, eller är den?
 • Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet på gång – åsikter från nätverket efterlyses
 • Guide för förädling av ekologiska produkter
 • Arbetsgrupp föreslår 34 social- och hälsovårdsområden
 • Broschyr om vindkraft som landsbygdens möjlighet i förnyad version
 • Earth Hour släcker lampor på lördag
 • Landskapsvis kommunsammanslagning skulle förbättra de flesta kommuners ställning visar undersökning
 • Ta bort grundlösa hinder för byggande på landsbygden
 • Föreläsning om sponsringens möjligheter och risker
 • Programreformer och omorganisering av lokal landsbygdsutveckling – ministeriet söker aktionsgrupper och fiskegrupper

Nyhetsbrev nr 12

 

Nyhetsbrev nr 11/vecka 11   15.3.2013

 • Vi äter den renaste maten i Europa
 • Hela Pensala by tjänar på vindkraftspark – bygdepeng bidrar till landsbygdsutveckling
 • Vem är förtjänt av Årets närmatsbragd?
 • Fiskars bruk välkomnar våren med vårmarknad
 • Beställ en byapromenad till din by!
 • Engagemang och entreprenörsanda håller byn Tolg levande
 • Ladoga Initiative-projektet håller slutseminarium i S:t Michel – delta och hör om projekterfarenheter från Ryssland
 • Östra Nylands Byar vill ha förslag på kandidater till Årets by
 • Den Territoriella Agendan Rädda landsbygdsforskningen i Finland!

Nyhetsbrev nr 11

 

Nyhetsbrev nr 10/vecka 10   7.3.2013

 • Vaasa EnergyWeek tjuvstartar på Österbottens museum
 • Nordiska dieten med närproducerad mat lika hälsosam som Medelhavsdieten
 • Tvåårigt projekt för att rädda bybutikerna
 • Ny ”look” på SYTY:s hemsidor
 • Diskussion om den platsbaserade politikens logik på projekt- och nätverksträffen i Lahtis
 • Karl-Gustav Byskata nytt ombud på Aktion Österbotten
 • Kommuner försvinner, byar består
 • Byanäten växer som svampar ur jorden i Sverige
 • Storytelling – metod för byaplaner?
 • Urbana-rurala utmaningar
 • ”Både stora och små kommuner utgår ifrån centralistiska idéer”
 • ”Är människorna medborgare eller undersåtar?” – läs YTR:s nätkolumn

Nyhetsbrev nr 10

 

Nyhetsbrev nr 9/vecka 9   28.2.2013

 • ”Regeringens kommunalpolitik en sillsallad”
 • Nordisk konferens i Åre diskuterar lösningar för den lokala ekonomin
 • Sportsmannaanda och humor önskas som bagage av deltagare i LINC-evenemanget i Iisalmi
 • SLC bestört över bristfällig info och övervakningen av livsmedlens vidareförädling
 • MTK och Leader intensifierar samarbetet
 • Webbplatsen aitomakuja.fi blir ännu mer omfattande
 • Fler ryms med på utbildning i landsbygdsturism
 • Medborgarinitiativet fyller ett år – endast ett initiativ har avancerat till riksdagen
 • I valet av Årets byavänligaste kommun ges erkänsla för samarbetet mellan kommunen och byarna
 • Äkta tänkande, prestigepolitiskt tänkande och akademiskt tänkande
 • Långlivad stadsbo framtidens människa – landsbygdsbefolkningen störst år 2021

Nyhetsbrev nr 9

 

Nyhetsbrev nr 8/vecka 8   21.2.2013

 • Mavi öppnade register över landsbygdsutvecklingsprojekt
 • Hur får man fler konkurrenskraftiga närproducerade matvaror i handelns sortiment? – svar ges i ny handbok för småföretag
 • Forskare lyckades framställa biobränsle från cyanobakterier
 • Kursdag om kvinno- och mansperspektiv i program- och projektarbete hålls i Vasa
 • Morgondagens matmarknader – diskussionstillfälle i Ekenäs kring olika matevenemang i Västnyland
 • Unga kommuninvånare visar allt mindre intresse för lokalpolitik – nätdemokrati alternativ
 • ”Max 20 kommuner annars fungerar inte social- och hälsovården”
 • Hur ser Österbotten ut år 2040? – seminarium om landskapets framtidsbild
 • Ta ställning till framtidens landsbygd!
 • Landsbygdens projekt- och nätverksträff hålls i år i Lahtis
 • Ny broschyr om landsbygdssäkring

Nyhetsbrev nr 8

 

Nyhetsbrev nr 7/vecka 7   14.2.2013

 • ”Vad är det för nytta med små kommunsammanslagningar?”
 • Koll på byn via bloggen
 • Kommunen Pedersöre med 19 byar och inget centrum – läs nyhetsbladet från Hela Norden ska leva med Finland som tema
 • ”Vi behöver få ut mer av färre fiskar” – projektkoordinator Mikael Nygård på KAG Österbotten
 • Stad och landsbygd hand i hand för Vasaregionen
 • Korsnäs kommuns nya ledare hyllar det lilla lokalsamhället – Vasa vill att staten tvingar till kommunfusion
 • Allt svårare få service på landsbygden – invånarna och planläggarna talar olika språk
 • Närdemokrati i Lojo och Raseborg
 • Teatern i Hindersby lyckades dra täta led av intresserade till den östnyländska glesbygden
 • Policy för kommunernas livskraft och stora stadsregioner
 • Hur kan man marknadsföra landskapet? – diskussionstillfälle hålls i Helsingfors

Nyhetsbrev nr 7

 

Nyhetsbrev nr 6/vecka 6   7.2.2013

 • Smart specialisering, naturresurser och regional utveckling, innovation och entreprenörskap samt könsroller – läs Botnia-Atlanticas nyhetsbrev
 • Ojämn fördelning av lantbruksstödet från EU
 • Negativ befolkningsutveckling för åländska skärgårdskommuner
 • En fungerande vardag på landsbygden – Egentliga Finlands program för lokal utveckling nu även på svenska
 • Pamflett vill sporra till diskussion om vår ekonomi och framtid
 • Hamnen en pärla för byn med potential till utveckling
 • 600 vindkraftverk kan stå för hälften av elbehovet i Österbotten
 • Ökad makt för kommuner i förändrad regionalpolitik till förmån för aktörer på lokal nivå
 • Skottar snö, klyver ved, moppar golv, radar stolar – bya-assistenten i Snappertuna underlättar livet för många ortsbor
 • Den öppna förvaltningen, medborgarsamhället och tomma fraser – läs YTR:s nätkolumn
 • I riktning mot energieffektiva landskap i Österbotten

Nyhetsbrev nr 6

 

Nyhetsbrev nr 5/vecka 5   31.1.2013

 • Livskraftigare byar – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • Sveriges förre statsminister dömer ut regioner – vill se större och starkare kommuner
 • Mer projektpengar för flytt till norska glesbygden
 • Inte på min bakgård! – pro gradu-avhandling om vindkraftsdebatt premierades
 • Nordisk konferens på temat Living Local Economies hålls i Åre
 • Landsbygdsnätverkets regionala innovationsläger ett nytt sätt att arbeta med regionutveckling
 • Stifta lagar om byarnas rätt att påverka
 • Undersökning om österbottningars positiva attityd till kommunfusioner risas
 • ”Varför får den minst, som gör mest?” – producentorganisationernas kampanj belönades
 • Aktionsgrupperna får hjälp i arbetet med sina kvalitets- och ledningssystem
 • Friskare nära naturen än inne i staden

Nyhetsbrev nr 5

 

Nyhetsbrev nr 4/vecka 4   24.1.2013

 • Finansministeriet ger tummen ner för Isnäs, Kabböles och Sarvsalös överföring till Borgå
 • Problemen kring reformerna inte tama utan djävulska – professor Hannu Katajamäki
 • Vindkraften har medvind visar undersökning
 • Rapport om landsbygdspolitikens genomförande i EU 2012
 • Det enda som är beständigt är förändring – om byråkrati och egna initiativ
 • ”Boskap stressar jorden”
 • Norsk modell bäst i att skapa utveckling och tillväxt på landsbygden
 • Rädda landsbygden!
 • Kortspel som hjälp för nya idéer inom byaverksamheten
 • Butiksbilarna sällsynta i dagens Finland
 • Är du intresserad av att handla lokal mat? – diskussionstillfällen i Jakobstad och Vasa

Nyhetsbrev nr 4

 

Nyhetsbrev nr 3/vecka 3   18.1.2013

 • Byaförening får låna pengar av Lojo för närdemokratiprojekt
 • Över 500 uppgifter är nog för kommunerna sägs i rapport
 • Korpoborna håller möte om öns framtid
 • Seminariet ”Alla generationers ö” vill samla öbor från hela Finland
 • Även svenska Jordbruksverket börjar landsbygdssäkra
 • ”Diskussionen om distansarbetet är som att trampa i tjära”
 • Varför behövs ett nytt landsbygdspolitiskt helhetsprogram? – läs YTR:s nätkolumn
 • Stadsleader i metropolregionen – på svenska!
 • Kriser tema i senaste numret av katalanska byarörelsens tidning Proeurope1
 • Hur borde samhället organiseras? – om gemenskap och systemskap
 • Utvecklingen av östra och norra Finland gagnar hela landet – baseras på områdenas särdrag och kunnande
 • Högklassig basservice kräver omfattande befolkningsunderlag – rapport från social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp
 • Kampanjen Byar med livskraft – anmälan till österbottniska seminariet ännu denna vecka

Nyhetsbrev nr 3

 

Nyhetsbrev nr 2/vecka 2   11.1.2013

 • ”Nationell politik handlar både om att skapa och riva strukturer” – HSSL-ordförandens öppna brev till Reinfeldt och Löfven
 • Forskning om att göra mobilt bredband snabbare – ”datadoktorn” Nisse Husberg kommenterar
 • Fritidsinvånarna en viktig kugge i utvecklingen av landsbygdsservicen
 • Värdediskussion om den lilla skolans utveckling och framtid ordnas parallellt i Vasa och Umeå
 • Erfarenheter från Leader-systemet i Ryssland tas upp på seminarium i S:t Michel
 • SYTY söker Leader-ombud för utvecklingsprojekt
 • For Future – Facebooksida för hållbar utveckling på landsbygden
 • Samspel mellan stad och landsbygd ger ett långsiktigt och uthålligt samhälle
 • Byns allt i allo hjälpreda åt Sundomborna
 • Aktion Österbotten söker Leader-rådgivare och byaombud
 • SYTY föreslår närdemokratisamhällen inom kommunen

Nyhetsbrev nr 2

 

Nyhetsbrev nr 1/vecka 1   4.1.2013

 • Forskningsseminarium om storstadsområdets landsbygd och förvaltning
 • Populära artisten Jason ”Timbuktu” Årets Lantis 2013 – skapade en oförglömlig folkfest i norrländska glesbygden med sin musik
 • Kampanjen Byar med livskraft – dags för anmälning till österbottniska seminariet
 • Avfolkningsdrabbade Lestijärvi höjer babypengen till 10000 euro
 • Vindkraften kostnadseffektiv
 • Den representativa demokratin räcker inte till vid förberedelse för stora reformer
 • Måste föreningen föra medlemsförteckning? – Vicehäradshövding Tommi Siro svarar

Nyhetsbrev nr 1