Landsbygdsmanifest antogs på läger i Virdois

04.10.2023 kl. 12:07
Ett landsbygdsmanifest har utarbetats under ett landsbygdsläger i Virdois 28-29.9. Det är resultatet av den gemensamma visionen och engagemanget från entusiastiska landsbygdsutvecklare.

Under det första landsbygdslägret i Virdois den 28-29 september utarbetades ett landsbygdsmanifest. Det är resultatet av den gemensamma visionen och engagemanget från entusiastiska landsbygdsutvecklare för att främja landsbygdsutveckling och förändra den ensidiga landsbygdsbilden. Här nere följer manifestet i sin helhet:

LANDSBYGDENS MANIFEST

Vad är landsbygd?

För många är landsbygden flugor, skidbackar, betande kor. Stugor där stadsborna packar in sig för att fira midsommar. För vissa är det en bild av långa avstånd och byskolor som avskaffas, för andra barfota tår i det daggiga gräset, minnen av mormor och kådalukten från barrskog. Mopedkillar, traktorträffar och skvallertanter.

När vi ser lite djupare än ytan ser vi att landsbygden inte bara är ett rekreationsområde för stadsbor. Det är Finlands ekologiska och ekonomiska ryggrad. Det är vår bästa säkerhetsgaranti i denna föränderliga värld. Landsbygden är en matbod, en vattenreserv och en kolsänka. I skogen växer vår exportbalans, från fälten och gårdarna framställs och tillverkas nästan allt det inhemska i butikshyllorna.

Mormorsstugorna är inte förlagda till historien, utan är anslutna till bredband. Allt fler kunskapsarbetare gör internationell handel vid rökbastuns vägg. Fler och fler internationella turister vill komma och uppleva de fyra årstidernas naturkrafter.

Utöver detta är landsbygdens andliga rikedom ofattbar. Det som kallas finsk identitet, anknytning till naturen, renlighet, grannhjälp, ärlighet och mod, föddes på landsbygden och är ärligt talat egenskaper som man inte ens klarar sig utan utanför staden. På landsbygden skördar, överlever och lever vi hållbart. I tider av nöd kan du verkligen lita på vänner. Mellan sjön och skogen, under Karlavagnen, vägs människor efter sina gärningar. Där väger inte kön, hudfärg eller badkläder så mycket.

Vi har också sett nöd. Med den accelererande urbaniseringen och centraliseringen har landsbygden inte fått den uppskattning den förtjänar.

Det här är en trend som vi vägrar se på från sidan.

Vi påminner hela nationen om landsbygdens betydelse. Vi väcker varje finländares skogsbrukarrötter från deras vinterdvala och höjer byarna till ny blomstring.

Vi är rösten för de ödmjuka och tysta på landsbygden.

Vi synliggör människorna på landsbygden.

Vi är stolta landsbyggare och den här historien har bara börjat.

Landsbygdsmanifestet utarbetades vid det första landsbygdslägret den 28-29 september 2023 i Virdois. Det är resultatet av den gemensamma visionen och engagemanget från entusiastiska landsbyggare för att främja landsbygdsutveckling och förändra den ensidiga landsbygdsbilden.

TIO KONKRETA ÅTGÄRDER SOM ENGAGERAR OSS FÖR LANDSBYGDEN

1. Tala inte ont

Vi skapar ingen konfrontation i våra tal, och vi kallar inte landsbygden för ett avlägset område. Vi närmar oss landsbygdsproblem genom lösningar, inte genom förfasa.

2. Beröm och uppmuntra

Vi pratar positivt om landsbygden. Vi leker med språket och tar med landsbygdens ordförråd in i modern tid. Vi utropar landsbygdsentusiasmens goda nyheter och återger berättelser om landsbygdens hjältar.

3. Dela

Vi är inte avundsjuka på grannbyarnas insikter, och våra egna väl beprövade verksamhetsmetoder och idéer är fritt tillgängliga för alla. Vi hjälper alla landsbygdsaktörer, oavsett om du är bybo, resenär, invånare eller primärproducent. Våra bästa insikter är gjorda för att delas. Vi gör oväsen på sociala medier. Vi kan inte ignoreras.

4. Använd landsbygdstjänster

Vi köper minst en produkt från en lokal producent i julklapp och betalar det pris det är värt.

5. Vårda traditioner

Vi förstår värdet av historien. Vi deltar i traditionella högtider och stöttar hantverkare. Skogsrötterna är värdefulla för oss.

6. Uteslut inte

Landsbygden diskriminerar inte. Alla är välkomna att delta i landsbygdsutvecklingen. På landsbygden spelar kön, hudfärg, nationalitet, sexuell läggning eller religion ingen roll. På landsbygden vägs en person efter gärningar. Under stjärnhimlen eller i bastuns mörker är alla lika värda.

7. Pressa in landsbygdsfolk i alla media

Vi kräver en lantlig röst för soffprogram och tidningsrubriker. När vi märker att landsbygdsperspektivet saknas frustar vi inte bara för oss ​​själva, utan vi rättar vänligt reportern.

8. Organisera sammankomster

Vi anordnar landsbygdsevenemang. Bastukvällar, logdanser, landsbygdsträffar och landsbygdsläger, alla driver vår gemensamma sak.

9. Kom ihåg att du är landsbygdens ambassadör

Du har all makt att presentera dig själv som en ambassadör för landsbygdens varumärke, du har stöd från oss alla.

10. Ät inte gul snö

När du försvarar landsbygden, kom ihåg det gamla talesättet. Om du brottas med en gris blir båda smutsiga, men grisen gillar det. Det finns entusiastiska utvecklare, fokusera på dem mer än cyniska och envisa.

Tilläggsuppgifter

Landsbygdslägret var en del av landsbygdspolitiska KEHÅ-nätverkets Hållbarhetsvecka. Idén bakom landsbygdslägret förverkligades av Piritta Syrjälä, Aktion Österbotten rf, Riikka Koskinen, vd för Töitä Suomesta Oy, Nora Backlund specialsakkunnig för Hålbarhetsveckan-nätverksprojektet och migrationsexpert vid Finlands Byar rf, Johanna Niilivuo.

Landsbygdslägret samlade nästan 40 entusiastiska landsbygdsutvecklare på Marttinens ungdomsgård i Virois.                                                                                     Foto: Amanda Lehtola

Kandidatbyar sökes för valet av årets nyländska by 2024

Med valet av Årets by 2024 i Nyland vill Nylands Byar och SILMU-byar lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, samt öka kännedomen om byaverksamheten och dela med sig av goda exempel.Läs mera »
20.10.2023 kl. 10:25

Läs nya infobrevet från SILMU-byar

I Byainfo från SILMU-byar kan du bl.a. läsa om en enkät för byaverksamhet, förslagsanmälan till Årets by i Nyland 2024, en föreläsningsserie online om tre olika Byacoachnings teman och en uppdaterad byatrygghetsguide.Läs mera »
19.10.2023 kl. 12:35

Årets landsbygdsföretag exporterar ekologiskt spelt

Företagarna i Finland och Finlands Byar premierar för första gången Årets landsbygdsföretag som är Birkkala gård i Salo i Egentliga Finland. Gården producerar ekologiskt spelt för export. Läs mera »
18.10.2023 kl. 12:48

Höstens Byadagar hålls som webbinarium

Webbinariet för höstens Byadagar, som hålls 1 november, lyfter upp kommunernas och byarnas samarbete, byarnas livskraft och utveckling, aktuella projekt och hur man orkar i arbetet.Läs mera »
16.10.2023 kl. 12:27

Föreläsningsserie online om tre olika Byacoachnings teman

Genom att delta i SILMU-byars föreläsningar online för tre olika Byacoachnings teman, får du idéer och verktyg för verksamheten inom din förening. Föreläsningsserien inleds 25 oktober.Läs mera »
11.10.2023 kl. 12:04

SILMU-byar har uppdaterat sin byatrygghetsguide

Guiden ifrån SILMU-byar innehåller bl.a. tips på utbildningar och evenemang som man kan arrangera i samarbete med andra aktörer och på så sätt öka trygghetskänslan och vardagstryggheten. Läs mera »
10.10.2023 kl. 12:03

Övermark – Månadens by i Österbotten

Jordbruket är fortfarande en viktig näring i Övermark, där det råder en fin företagaranda. Här tillverkas alltifrån limonad till skåpbilar. I Övermark finns också ett mångsidigt föreningsliv.Läs mera »
10.10.2023 kl. 10:41

Svenskfinlands Byars turné besöker Ekenäs

Svenskfinlands Byar gör en turné till svensk- och tvåspråkiga regionala byaföreningar i oktober och november. Tisdagen den 17 oktober är Svenskfinlands Byar på Folkan i Ekenäs kl. 18-20.Läs mera »
09.10.2023 kl. 13:47

Världens första nyhetsbrev för landsbygdskommunikatörer!

Den nationella kommunikationsgruppen för EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering gjorde ett speciellt nyhetsbrev, vilket innehåller något nytt, något gammalt, något lånat och något följsamt.Läs mera »
06.10.2023 kl. 13:17

Historiskt landsbygdsmanifest utarbetades på landsbygdsläger

Det första landsbygdslägret i Virdois med skrivandet av ett manifest för landsbygden, samlade närmare 40 landsbygdsutvecklare, aktörer, företagare och bybor. Ett pressmeddelande om lägret har getts ut.Läs mera »
05.10.2023 kl. 11:59

Dags att igen utse Finlands sämsta byväg

Finlands Byar rf och Vägföreningen i Finland rf söker igen Finlands sämsta byväg genom en fototävling Delta i tävlingen genom att sända en bild och skriv på vilket sätt vägen gör ditt liv besvärligare.Läs mera »
03.10.2023 kl. 13:46

Nedskärningar i lokal utveckling i regeringsprogrammet bör återtas

I ett pressmeddelande från Finlands Byars Leader-utskott ber man att förslaget i regeringsprogrammet om nedskärningar i finansieringen av lokal utveckling dras tillbaka. Nedskärningarna skulle gälla åren 2025-2027.Läs mera »
02.10.2023 kl. 12:28

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah ordförande för MANE

Sari Essayah jord- och skogsbruksminister med ansvar för landsbygdspolitik, leder Landsbygdspolitiska rådet (MANE) sedan 21.9. Mandatperioden för MANE sträcker sig fram till slutet av år 2025.Läs mera »
27.09.2023 kl. 12:34

Finlands Byar söker ny ordförande

Finlands Byar är en aktiv landsbygds- och samverkansorganisation som samlar de lokala utvecklarna i hela landet under ett paraply. Nu söker organisationen en ny ordförande som väljs under höstmötet i november.Läs mera »
25.09.2023 kl. 13:22

Välfärdsområden fick skrivelse om landsbygdssäkring

Ett informationspaket från HYMY-nätverket har sänts till1 379 fullmäktigeledamöter inom välfärdsområden för att stöda platsbaserade beslut, som har stor betydelse i livet och vardagen.Läs mera »
22.09.2023 kl. 11:42

Finlands Byar vädjade om bidrag för byaservicebussar

Finlands Byar har genom ett ställningstagande velat att regeringen i budgetförhandlingarna, som avslutades 19.9, stödjer välfärdsområdena med ett nytt investeringsbidrag för byaservicebussar.Läs mera »
20.09.2023 kl. 11:07

Nyhetsbrev från HSSL med mycket om skolan i landsbygder

Riksorganisationen Hela Sverige ska levas första nyhetsbrev för hösten riktar särskilt fokus mot skolorna i landsbygder. Men det finns som vanligt även en hel massa annat att läsa om.Läs mera »
18.09.2023 kl. 13:10

Infotillfälle om projektet Klimatsmarta byar i Österbotten

Kom med på ett inspirerande infotillfälle online torsdagen dem 28 september om pr4jektet Klimatsmarta byar i Österbotten. och hör hur din förening eller by kan ta del i projektet.Läs mera »
18.09.2023 kl. 10:40

Till gemensamt försvar för byskolorna

Aleksi Koivisto på Finlands Byar skriver att avskaffandet av byskolor inte ger direkta besparingar för kommunerna. Läs mer vad Koivisto skriver och övrigt i Finlands Byars nyhetsbrev.Läs mera »
15.09.2023 kl. 13:01

Landsbygdsnätverkets verksamhet 2024 planeras

Alla som vill, ka delta i planeringsarbetet för verksamheten inom Landsbygdsnätverket. Det gemensamma planeringsarbetet inleds med en enkät, som finns i Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev. Rösta på din favorit!Läs mera »
14.09.2023 kl. 11:32

Lär dig om byaplaner på plattformen Kylämme.fi!

Ikväll (13.9) kl. 17.30-18.30 hålls den första av fyra utbildningar i användningen av plattformen Kylämme.fi. På utbildningen går man igenom uppgörandet av byaplanen och användningen av plattformen.Läs mera »
13.09.2023 kl. 12:15

Eugmo är Månadens by i Österbotten

På ön Prästasholmen i Larsmo kommun finns byn Eugmo. Byn har en av nejdens finaste vandringsleder. I byn finns en liten bybutik Piaslivs som specialiserat sig på svenska produkter och vida känd för Nisses biffar.Läs mera »
12.09.2023 kl. 10:18

Lokala aktörer prisbelönades under KyläAreena i Salo

Finlands Byar prisbelönade synnerligen förtjänstfulla lokala aktörer under KyläAreenans festgala i Salo 31.8. Utmärkelser gavs bl.a. till Årets landsbygdsprofil, Årets landsbygdsaktör och Årets Unga Lokala Aktör.Läs mera »
08.09.2023 kl. 13:20

EU:s landsbygdsfinansiering stöder företagsverksamheten

.Mikro- och småföretag på landsbygden kan ansöka om stöd för att inleda och utveckla sin verksamhet. Åren 2014–2022 beviljade NTM-centralerna i Västra Finland och Leader-grupperna sammanlagt 189 miljoner euro.Läs mera »
05.09.2023 kl. 13:20