Rurala stannare – en studie av stannandets dynamik i Österbotten

23.05.2023 kl. 13:00
Att stanna på landsbygden är en aktiv handling genomförd av människor som ofta har alternativ, där vissa faktorer avgör till stannandets fördel.

Att stanna på landsbygden har ansetts vara någonting passivt, i motsats till att flytta därifrån, som setts som en aktiv och mer intressant handling att studera. Den här boken belyser stannandet som en dynamisk och mycket medveten process och ger på så sätt ett nytt perspektiv på landsbygdens utveckling. Att stanna på landsbygden är en aktiv handling genomförd av människor som ofta har alternativ, där vissa faktorer avgör till stannandets fördel.

Boken omfattar fem fallstudier i österbottniska byar med målsättningen att dra mer generella slutsatser om stannade på landsbygden. Studien tar avstamp i en historisk exposé av byarna för att senare analysera de faktorer som varit avgörande för stannande under de senaste årtiondena. De här faktorerna kan ha att göra med platsens kvaliteter, som en vacker natur, tillgång till service och arbetstillfällen, eller en stark gemenskap och sociala sammanhang. Ytterligare en viktig dimension är att människors hembygdskänsla föder en strävan att göra det möjligt att stanna, något som vi ser ett flertal exempel på i bokens fallstudier.

Boken är ett resultat av det Leader-finansierade projektet STRATEGI: Stannare för hållbar utveckling på landsbygden, som har genomförts under åren 2021–2023. Projektet har finansierats av Leader-programmet genom Aktion Österbotten, med medfinansiering av Svenska kulturfonden, Gustaf Svanljungs Stiftelse, samt Svenska Kulturfonden i Österbotten. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Åbo Akademi, Migrationsinstitutet och Yrkeshögskolan Novia. Förutom bokens författare, Kenneth Nordberg, Karin Sandell och Magnus Enlund, har följande personer utfört uppgifter i projektet: Dan Sundblom, Kristian Strandin, Ida Haapamäki, Joonas Kananen och Eveliina Paimala.

Boken Rurala stannare : En studie av stannandets dynamik i Österbotten, Finland finns att läsas på webbplatsen doria.fi. Se även artikel på webbplatsen svenska.yle.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 2 med bokstäver: