Byaföreningar – fyll i Byaenkäten senast 23.1!

03.01.2022 kl. 11:30
Byaenkäten är underlag för en kartläggning över hur många frivilligarbetare och medlemmar det finns i byaföreningar eller i motsvarande föreningar, föreningarnas verksamhetsformer, samt sysselsättning, finansieringsmedel och gemensamma utrymmen.

Med den här riksomfattande byaenkäten görs en kartläggning över hur många frivilligarbetare och medlemmar det finns i byaföreningar, byaråd eller i andra motsvarande verksamma föreningar, de här föreningarnas verksamhetsformer, samt sysselsättning, finansieringsmedel och gemensamma utrymmen. Genom att sammanställa uppgifterna från de byar som svarat, är det möjligt att få riksomfattande viktig information, både för läget inom byaverksmaneten som för betydelsen av lokal utveckling.

Med information som fås direkt från byanivån, kan Finlands Byar rf utföra påverkansarbetet mer omfattande och lyfta fram byaverksamhetens många olika former. De regionala byaföreningarna får tillgång till nyttig information om byar och aktörer inom sina områden. Finlands Byar sammanställer nationellt de betydelsefulla resultaten av lokal byaverksamhet inom regionerna, eller data för byaverksamhetens indikatorer. Det är sålunda viktigt att så många byaföreningar och byaråd som möjligt besvarar denna enkät.

Finlands Byar ber er svara omsorgsfullt, men de förstår också att många av de siffror som efterfrågas är uppskattningar – så gör ert bästa. Om ni har några frågor om enkäten eller i några av dess punkter, vänligen kontakta Marianne Liitelä, organisationssekreterare för Finlands Byar, marianne.liitela@suomenkylat.fi, tel. 045 887 1511.

Se även följebrevet. Ni kommer till enkäten här. Svarstiden är förlängd. Vänligen svara senast 23.1.2022. Vi tackar på förhand!

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 7 med bokstäver: