EU:s landsbygdsfinansiering stöder företagsverksamheten

05.09.2023 kl. 13:20
.Mikro- och småföretag på landsbygden kan ansöka om stöd för att inleda och utveckla sin verksamhet. Åren 2014–2022 beviljade NTM-centralerna i Västra Finland och Leader-grupperna sammanlagt 189 miljoner euro.

NTM-centralerna i Västra Finland, d.v.s. Södra Österbotten, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland beviljade sammanlagt cirka 165 miljoner euro i landsbygdsfinansiering från Europeiska unionen till över 2 000 företag under finansieringsperioden 2014-2022.

Utöver NTM-centralerna beviljar de lokala Leader-grupperna företagsstöd för landsbygden. Leader-grupperna i Västra Finland beviljade sammanlagt 24 miljoner euro i företagsstöd till cirka 1 400 företag under finansieringsperioden 2014–2022.

Största delen av de beviljade företagsstöden har utgjort 20 procent av de totala projektkostnaderna, vilket innebär att man under finansieringsperioden har investerat uppskattningsvis över 900 miljoner euro i företagsverksamhet på landsbygden.

EU:s nya finansieringsperiod 2023–2027 är nu i gång och stödansökan är öppen i e-tjänsten Hyrrä. NTM-centralerna i Västra Finland kan i år bevilja sammanlagt cirka 13,3 miljoner euro i företagsstöd. Dessutom beviljar Leader-grupperna stöd i enlighet med sina egna finansieringsramar.

Landsbygdsfinansieringen stöder företagens utveckling och investeringar. Stöd erbjuds även för att starta ett nytt företag.

Företag sysselsätter och livar upp landsbygden

Med landsbygdens företagsfinansiering kan företagen öka sin affärsverksamhet: utveckla sina produkter, utvidga sitt produktsortiment och hitta nya marknader. Detta skapar nya arbetsplatser. De mångsidiga tjänsterna som företagen producerar stärker också landsbygdens dragnings- och hållkraft.

– I och med landsbygdens företagsstöd uppstod cirka 3 500 nya arbetsplatser i Västra Finland under den avslutade EU-finansieringsperioden, berättar Johanna Olsson, chef för företagstjänster vid NTM-centralen i Södra Österbotten.

Upp till 95 procent av Finlands areal definieras som landsbygd, så med EU-finansiering stöder man områden med mycket olika miljöer och näringsliv.

– Många företagare är förvånade när ett företag i utkanten av landskapets centrala stad har omfattats av landsbygdsklassificeringen och fått landsbygdsfinansiering, kommenterar Olsson.

Stödformer för olika behov

NTM-centralerna och de lokala Leader-grupperna beviljar stöd såväl till nya företagare, företag som utvecklar sin verksamhet som företag som investerar. Stödansökan kan fyllas i när som helst, men besluten fattas under urvalsperioderna. Den pågående urvalsperioden för företagsstöd upphör vid NTM-centralerna 15.10.2023.

Nya företagare erbjuds mindre stödsummor från 1 000 euro uppåt för planering, försök och inledande av företagsverksamhet. För större investeringar i företag, såsom nya produktionsanläggningar och lokaler, kan man godkänna kostnader på högst 2 miljoner euro enligt bransch.

– Leader-grupperna finansierar mikroföretagens små utvecklingsåtgärder och investeringar inom sina egna områden och NTM-centralerna finansierar större projekt, förklarar utvecklingsexpert Salme Pihlajamaa vid NTM-centralen i Satakunta.

Stödbeloppet varierar beroende på stödformerna och företagets läge. Till exempel vid investeringar kan stödbeloppet vara 20–40 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen.

– Förutom ekonomiskt stöd upplever företagen ofta att de har nytta av att NTM-centralens företagsexpert går igenom projektet och bedömer dess lönsamhet. När NTM-centralen beviljar stöd får företagaren bekräftelse på sin idé och mod att investera sin självfinansieringsandel, kommenterar företagsexpert Ari Nummelin vid NTM-centralen i Satakunta.

Uppgifterna är från webbplatsen maaseutu.fi.

 

 

Övermark – Månadens by i Österbotten

Jordbruket är fortfarande en viktig näring i Övermark, där det råder en fin företagaranda. Här tillverkas alltifrån limonad till skåpbilar. I Övermark finns också ett mångsidigt föreningsliv.Läs mera »
10.10.2023 kl. 10:41

Svenskfinlands Byars turné besöker Ekenäs

Svenskfinlands Byar gör en turné till svensk- och tvåspråkiga regionala byaföreningar i oktober och november. Tisdagen den 17 oktober är Svenskfinlands Byar på Folkan i Ekenäs kl. 18-20.Läs mera »
09.10.2023 kl. 13:47

Världens första nyhetsbrev för landsbygdskommunikatörer!

Den nationella kommunikationsgruppen för EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering gjorde ett speciellt nyhetsbrev, vilket innehåller något nytt, något gammalt, något lånat och något följsamt.Läs mera »
06.10.2023 kl. 13:17

Historiskt landsbygdsmanifest utarbetades på landsbygdsläger

Det första landsbygdslägret i Virdois med skrivandet av ett manifest för landsbygden, samlade närmare 40 landsbygdsutvecklare, aktörer, företagare och bybor. Ett pressmeddelande om lägret har getts ut.Läs mera »
05.10.2023 kl. 11:59

Landsbygdsmanifest antogs på läger i Virdois

Ett landsbygdsmanifest har utarbetats under ett landsbygdsläger i Virdois 28-29.9. Det är resultatet av den gemensamma visionen och engagemanget från entusiastiska landsbygdsutvecklare.Läs mera »
04.10.2023 kl. 12:07

Dags att igen utse Finlands sämsta byväg

Finlands Byar rf och Vägföreningen i Finland rf söker igen Finlands sämsta byväg genom en fototävling Delta i tävlingen genom att sända en bild och skriv på vilket sätt vägen gör ditt liv besvärligare.Läs mera »
03.10.2023 kl. 13:46

Nedskärningar i lokal utveckling i regeringsprogrammet bör återtas

I ett pressmeddelande från Finlands Byars Leader-utskott ber man att förslaget i regeringsprogrammet om nedskärningar i finansieringen av lokal utveckling dras tillbaka. Nedskärningarna skulle gälla åren 2025-2027.Läs mera »
02.10.2023 kl. 12:28

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah ordförande för MANE

Sari Essayah jord- och skogsbruksminister med ansvar för landsbygdspolitik, leder Landsbygdspolitiska rådet (MANE) sedan 21.9. Mandatperioden för MANE sträcker sig fram till slutet av år 2025.Läs mera »
27.09.2023 kl. 12:34

Finlands Byar söker ny ordförande

Finlands Byar är en aktiv landsbygds- och samverkansorganisation som samlar de lokala utvecklarna i hela landet under ett paraply. Nu söker organisationen en ny ordförande som väljs under höstmötet i november.Läs mera »
25.09.2023 kl. 13:22

Välfärdsområden fick skrivelse om landsbygdssäkring

Ett informationspaket från HYMY-nätverket har sänts till1 379 fullmäktigeledamöter inom välfärdsområden för att stöda platsbaserade beslut, som har stor betydelse i livet och vardagen.Läs mera »
22.09.2023 kl. 11:42

Finlands Byar vädjade om bidrag för byaservicebussar

Finlands Byar har genom ett ställningstagande velat att regeringen i budgetförhandlingarna, som avslutades 19.9, stödjer välfärdsområdena med ett nytt investeringsbidrag för byaservicebussar.Läs mera »
20.09.2023 kl. 11:07

Nyhetsbrev från HSSL med mycket om skolan i landsbygder

Riksorganisationen Hela Sverige ska levas första nyhetsbrev för hösten riktar särskilt fokus mot skolorna i landsbygder. Men det finns som vanligt även en hel massa annat att läsa om.Läs mera »
18.09.2023 kl. 13:10

Infotillfälle om projektet Klimatsmarta byar i Österbotten

Kom med på ett inspirerande infotillfälle online torsdagen dem 28 september om pr4jektet Klimatsmarta byar i Österbotten. och hör hur din förening eller by kan ta del i projektet.Läs mera »
18.09.2023 kl. 10:40

Till gemensamt försvar för byskolorna

Aleksi Koivisto på Finlands Byar skriver att avskaffandet av byskolor inte ger direkta besparingar för kommunerna. Läs mer vad Koivisto skriver och övrigt i Finlands Byars nyhetsbrev.Läs mera »
15.09.2023 kl. 13:01

Landsbygdsnätverkets verksamhet 2024 planeras

Alla som vill, ka delta i planeringsarbetet för verksamheten inom Landsbygdsnätverket. Det gemensamma planeringsarbetet inleds med en enkät, som finns i Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev. Rösta på din favorit!Läs mera »
14.09.2023 kl. 11:32

Lär dig om byaplaner på plattformen Kylämme.fi!

Ikväll (13.9) kl. 17.30-18.30 hålls den första av fyra utbildningar i användningen av plattformen Kylämme.fi. På utbildningen går man igenom uppgörandet av byaplanen och användningen av plattformen.Läs mera »
13.09.2023 kl. 12:15

Eugmo är Månadens by i Österbotten

På ön Prästasholmen i Larsmo kommun finns byn Eugmo. Byn har en av nejdens finaste vandringsleder. I byn finns en liten bybutik Piaslivs som specialiserat sig på svenska produkter och vida känd för Nisses biffar.Läs mera »
12.09.2023 kl. 10:18

Lokala aktörer prisbelönades under KyläAreena i Salo

Finlands Byar prisbelönade synnerligen förtjänstfulla lokala aktörer under KyläAreenans festgala i Salo 31.8. Utmärkelser gavs bl.a. till Årets landsbygdsprofil, Årets landsbygdsaktör och Årets Unga Lokala Aktör.Läs mera »
08.09.2023 kl. 13:20

Björköbybon Ida Björkman är Årets Unga Lokala Aktör

Ida Björkman från Björköby i Korsholm har fått ta emot utmärkelsen Årets Unga Lokala Aktör 2023 för en betydande och långvarig insats för byaverksamheten. Emottagandet skedde under Finlands Byars evenemang KyläAreena i Salo.Läs mera »
04.09.2023 kl. 13:44

Svenskfinlands Byar turnerar för gemenskap och delaktighet i byn

Svenskfinlands Byar bjuder under höstens turné i Svenskfinland och på Åland på inspiration, tid för diskussioner och färdkost för hur var och en av oss kan bidra till gemenskap och delaktighet i byn.Läs mera »
30.08.2023 kl. 12:38

Leader- och byaaktörer förbereder sig för en politisk höst

Aleksi Koivisto på Finlands Byar skriver att regeringsprogrammet har goda saker för landsbygdsutveckling, men att risken för nedskärningar oroar. Läs mer vad Koivisto skriver och övrigt i Finlands Byars nyhetsbrev. Läs mera »
29.08.2023 kl. 12:52

Nytt team bakom Svenskfinlands Byar

Nora, Kenneth och Roger jobbar för Svenskfinlands Byar. Nora Backlund jobbar med byaverksamheten i Svenskfinland. Kenneth Sundman är informatör och Roger Norrgård jobbar med byar i Österbotten. Läs mera »
23.08.2023 kl. 12:36

Aktionsgruppen I samma båt söker en projektarbetare

Projektarbetaren jobbar på deltid, och i huvudsak inom ungdomsbidrag och Ung företagare-verksamheten, med att marknadsföra bidrag och hjälpa till med projektberedning och -behandling.Läs mera »
21.08.2023 kl. 13:16

Föreningshusbesök i Lojo

Projektet Föreningshus i utveckling arrangerar besök och utbildning vid föreningshuset Åsvalla i Lojo den 6 september. På programmet föreningshusens infokort och servicemanualer, byatrygghet med mera.Läs mera »
18.08.2023 kl. 13:06