Molpe – Månadens by i Österbotten

07.06.2023 kl. 10:00
Molpe by, som ligger på Finlands västkust, hör till i Korsnäs kommun – en av världens mest svenskspråkiga kommuner. I Molpe bor det knappa 600 personer, men under sommaren dubbleras invånarantalet.

Välkommen till Molpe by!

Molpe ligger på Finlands västkust, cirka 30 minuter söder om Vasa. Molpe är en by i Korsnäs kommun, en av världens mest svenskspråkiga kommuner. I byn bor det knappa 600 personer, men under sommaren dubbleras invånarantalet eftersom mer än hälften av kommunens alla sommarstugor finns i Molpe. Molpeborna kallas Tulavippor.

Molpe befolkades troligen på 1200-talet av fiskare och fångstmän från Sverige som anlade fiskeläger på denna sida av Kvarken. På 1870-talet började Molpeborna ”segla ved och sand” till Vasa och verksamheten tilltog vartefter behovet av brännved ökade i Vasa. Vedtransporterna var den tidens specialnäring i Molpe. Ända fram till 1950-talet var ved- och sandtransporterna i gång med speciella båtar som kallades ”haxar” eller ”vedhaxar”. Som mest fanns ett 15-tal ”haxar” i byn på 1920 och 1930-talet. Denna transportnäring sysselsatte ett 50-tal bybor på den tiden. Jobbet på en vedhax var ett slitsamt och tungt arbete, ja rent av ett ”syndastraff” ansåg en del ungdomar.

Molpe var också (ö)känd för smuggling av kaffe och sprit. Både män och kvinnor var inblandade. Fiskarna ägde båtar och kände till farleder och gömställen i skärgården där varorna kunde gömmas innan de transporterades i mindre mängder till fastlandet och såldes. Inkomsterna som smugglingen gav hjälpte kustbefolkningen. Det sägs att många hus i Molpe blev byggda tack vare smugglingen. De första bilarna inhandlades också med dessa pengar.

Namnet Molpe har skrivits på många olika sätt och i en urkund från 1491 skrevs byns namn som Mockepää. Senare har namnen Måitäpä, Moikepä, Moickopä och Moijckipä använts. Dessa benämningar utvecklades så att på 1800-talet skrevs byns namn som Moikipää eller Moikepää. I talspråk användes Moipe och Moippe. Namnet Moikipää användes från 1905 i poststämpeln fram till 1960-talet. Namnet Molpe hade börjat användas allmänt då och Korsnäs kommun anhöll om att byns namn ska ändras till Molpe i början på 1960-talet. Postverket tog i bruk namnet Molpe den 1 januari 1963 och Lantmäteristyrelsen beslöt om namnändringen den 19 mars 1964. Namnet Moikipää lever dock kvar hos en del finskspråkiga, men det officiella namnet är i dag Molpe på både svenska och finska.

I Molpe har man alltid sysselsatt sig själv. Pälsfarmningen kom tidigt till byn och har varit en av förutsättningarna för att de företagsamma Molpeborna har kunnat leva gott och bo kvar i Molpe. Idag finns det få pälsfarmer kvar. Däremot finns det väldigt många företag i byn och inom olika branscher. I byn finns det företag som jobbar med att tillverka remmare, flytbryggor, vapensmed, taxi, metallföretag, bil- och karosseriverkstäder, städ- och fastighetsservice, byggfirmor, transportföretag, restaurang, jordbyggnadsföretag, VVS-firma, växthus, It-företag, bokföringsbyråer, hårfrisörer, fiskare m.fl. Av de Molpebor som inte är företagare pendlar de flesta till närliggande kommuner eller städer. Flygfältet i Vasa är endast 25 minuters väg från Molpe, så städer som Helsingfors och Stockholm når du på mindre än två timmar.

Företagsamheten har alltid varit kännetecken för byn. Man övervägde gatubelysning redan 1937 och byn bildade eget elbolag, Molpe Elektricitetsandelslag. Molpe Vatten Ab grundades 1965 som ett av de första vattenverken i Österbotten. Molpe Ungdomsförening har varit initiativtagare till både Molpe simstrand på 1960-talet och det som blev restaurang Strand-Mölle i början av 1990-talet. I Molpe byggdes Finlands första vindkraftspark med fyra vindmöllor, Ella, Bella, Stella och Hella (transformatorn hette Helge). Parken invigdes i november 1991 och producerade el i många år. Möllorna blev till sist föråldrade och utslitna och monterades ner 2017. Och många får ännu en glansig blick då de tänker på anrika rockfestivalen SÖU-Rock eller Molpe-Rock som det kom att kallas i folkmun. Festivalen ordnades under 1980-talet för att sen få en (nästan) lika stor framgång med SÖU-Rock Rewival under 2000-talet.

Molpe är en föreningstät by. Föreningslivet är en fantastisk inkörsport för nyinflyttade att börja lära känna byn och Molpeborna. Molpeborna är också känd för sin talkoanda. Molpe Uf:s områden, Waterloo friluftsområde, Havsbastun Stormlyktan och mycket annat har byggts med enorma talkoinsatser av byns invånare.

Föreningar i byn: Understödsföreningen för Molpe By, Molpe Ungdomsförening, Molpe Marthaförening, Molpe jaktförening, Molpe fiskargille, Molpe bönehusförening, Molpe sjöräddare, Molpe bys skifteslag, Molpe motorklubb samt föräldraföreningarna för Molpe Hem & Skola och daghemmet Molpe Tulavippan

Molpe sjuder av skärgårdsliv, evenemang och aktiviteter året om. Speciellt under sommarhalvåret är närheten till havet mycket populärt. Den soliga simstranden samt Molpe strömmen med sitt naturfagra läge lockar folk från när och fjärran till byn. Man kan dansa vid Molpe paviljong, gå på sommarfester, äta på restaurangen vid havet, bada bastu året om i Stormlyktan, köpa bolla-glass, boka turer med ribbåt, besöka den gamla sjöbevakningsstationen Molpehällorna eller lära sig att paddla kajak. Fisk, grönsaker och andra lokala produkter hittar man till försäljning i byn. I Molpe finns två småbåtshamnar med tillhörande gästhamn. Med tanke på den stora aktiviteten vid och på sjön så känns det tryggt att Molpe Sjöräddare rf finns nära. De är i beredskap 24/7 under den isfria tiden av året. Vid Waterloo-friluftsområde, några kilometer söder om byn, finns vandringsled, intervalltrappa, skjutbana och boulebana sommartid.

Under vintern finns fina belysta skidspår. Även vid skolområdet finns möjligheter till rörelseglädje såsom utegym, linbana, fotbollsplan, tennisplan och hockeyrink. I Medborgarinstitutets regi ordnas ett flertal kurser av de mest varierande slag. De olika föreningarna i byn har också program året om. Mitt i byn finns en trevlig samlingsplats i form av Fias Inn, som är en gammal bondgård som Molpe Uf köpte 1990 och restaurerade på talko. Huset används i huvudsak av byns ungdomar under vinterhalvåret, men används också för olika evenemang som möten, födelsedagsfester m.m. Utbudet av aktiviteter är med andra ord väldigt stora i Molpe By.

Molpe är ett paradis för den som gillar att bo nära havet, utöva jakt och fiske, ägna sig åt olika aktiviteter eller bara njuta av byagemenskapen och den fina naturen. Många bor numera också året om på sina stugor. Här finns vattenledning, el, trådlöst bredband som gör det attraktivt att bo året om vid en havsstrand där naturen gör sig påmind varje minut.

”Kom till Molpe och svaja med oss, ifrån stress ska ni då komma loss. Här på stranden vi har vårt revir, sjung med oss och ni gladare blir”.
Utdrag ur Tulavipp sången med text av Anni Nyström

Text och bild sammanställt av Linda Backgren-Holm
Foto: Gunilla Andtfolk

Uppgifterna om Månadens by i Österbotten för juni är från webbplatsen aktion.fi.

Foto: Gunilla Andtfolk

Björköbybon Ida Björkman är Årets Unga Lokala Aktör

Ida Björkman från Björköby i Korsholm har fått ta emot utmärkelsen Årets Unga Lokala Aktör 2023 för en betydande och långvarig insats för byaverksamheten. Emottagandet skedde under Finlands Byars evenemang KyläAreena i Salo.Läs mera »
04.09.2023 kl. 13:44

Svenskfinlands Byar turnerar för gemenskap och delaktighet i byn

Svenskfinlands Byar bjuder under höstens turné i Svenskfinland och på Åland på inspiration, tid för diskussioner och färdkost för hur var och en av oss kan bidra till gemenskap och delaktighet i byn.Läs mera »
30.08.2023 kl. 12:38

Leader- och byaaktörer förbereder sig för en politisk höst

Aleksi Koivisto på Finlands Byar skriver att regeringsprogrammet har goda saker för landsbygdsutveckling, men att risken för nedskärningar oroar. Läs mer vad Koivisto skriver och övrigt i Finlands Byars nyhetsbrev. Läs mera »
29.08.2023 kl. 12:52

Nytt team bakom Svenskfinlands Byar

Nora, Kenneth och Roger jobbar för Svenskfinlands Byar. Nora Backlund jobbar med byaverksamheten i Svenskfinland. Kenneth Sundman är informatör och Roger Norrgård jobbar med byar i Österbotten. Läs mera »
23.08.2023 kl. 12:36

Aktionsgruppen I samma båt söker en projektarbetare

Projektarbetaren jobbar på deltid, och i huvudsak inom ungdomsbidrag och Ung företagare-verksamheten, med att marknadsföra bidrag och hjälpa till med projektberedning och -behandling.Läs mera »
21.08.2023 kl. 13:16

Föreningshusbesök i Lojo

Projektet Föreningshus i utveckling arrangerar besök och utbildning vid föreningshuset Åsvalla i Lojo den 6 september. På programmet föreningshusens infokort och servicemanualer, byatrygghet med mera.Läs mera »
18.08.2023 kl. 13:06

Rural Pact diskuteras i podden Landet

Europas landsbygder ska bli starkare, uppkopplade, motståndskraftiga och ännu mer välmående. För att nå den visionen lanserar EU en landsbygdspakt som olika aktörer kan ansluta sig till.Läs mera »
16.08.2023 kl. 14:11

De Haas verksamhetsledare på heltid för Leader Åland

Det känns skönt att få förtroende att fokusera på Leader fullt ut, säger Alexandra de Haas, som tidigare arbetat deltid för organisationen. Jag ser verkligen framemot den nya programperioden som börjar på riktigt i höst.Läs mera »
29.06.2023 kl. 13:00

Anmälan är öppen till Hållbarhetsveckan!

Hållbarhetsveckan ska vara en arena där organisationers hållbarhetsarbete synliggörs och öppna upp för diskussion kring frågor i hållbarhet inom regionen. Hållbarhetsveckan är ett årligen återkommande evenemang.Läs mera »
28.06.2023 kl. 13:00

”Någonting har hänt med hur folk upplever landsbygden”

Det hände nog någonting under pandemin, menar forskaren Kenneth Nordberg, som vill rentav kalla det för ett paradigmskifte i synen på landsbygden. Vad är landsbygden för något egentligen och vilken roll har den i samhället?Läs mera »
27.06.2023 kl. 11:00

Årets femte nyhetsbrev från HSSL

I senaste nyhetsbrevet från Hela Sverige ska leva hittar du genvägar till bl.a. reflektion i poddar och blogginlägg, fördjupning i Balansrapporter, inspiration i HSSL:s verksamhetsberättelse och omvärldskoll.Läs mera »
26.06.2023 kl. 11:00

Nätverksarbete viktigt för EU:s politik för landsbygdsutveckling

Insatserna från nätverken ENRD och NRN för genomförandet av EU:s politik för utveckling av landsbygden ledde till att intressenter blev mer involverade i det dagliga genomförandet av landsbygdsutvecklingsprojekt.Läs mera »
22.06.2023 kl. 12:00

Webbinarium om att ordna eget evenemang under Närmatsdagen

Den 28 juni arrangeras ett webbinarium som presenterar tanken bakom en Närmatsdag, samt att det ges tips och idéer på hur man kan delta och ordna ett eget evenemang under Närmatsdagen som hålls 9 september.Läs mera »
21.06.2023 kl. 11:00

Den nya perioden välkomnas i Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev

I början av året inledde Landsbygdsnätverket en finansieringsperiod för EU:s jordbrukspolitik som ger nytt innehåll för arbetet med att utveckla jordbruket och landsbygden. Tips ges för den nya perioden.Läs mera »
20.06.2023 kl. 11:00

Diskussion om naturbaserade lösningar inom SOTE-tjänster

Ett diskussionstillfälle om framtidens SOTE-tjänster och naturbaserade metodlösningar hålls på SuomiAreena 27.6. Diskussionen kan ses gratis på plats i Björneborg eller på MTV Katsomo, direkt eller inspelad.Läs mera »
19.06.2023 kl. 11:00

Årets Leader-Byaprojekt kungörs på KyläAreena

Vinnaren bland åtta utvalda topprojekt i Leader-Byaprojekttävlingen tillkännages vid huvudfesten för KyläAreena den 31 augusti i Salo.Läs mera »
16.06.2023 kl. 12:00

Succé för Öppna Byar trots kraschad karttjänst

Öppna Byarnas dag anordnades i lördags och i år deltog totalt 630 byaevenemang. Dagen utlöste en publikrusning till hemsidan, varmed karttjänsten slutade fungera eller fungerade väldigt långsamt.Läs mera »
13.06.2023 kl. 12:00

Senaste nyhetsbrevet från Utvecklingsföreningen SILMU

SILMU rf har utkommit med juni månads nyhetsbrev som innehåller bl.a. info om föreningens vårmöte den 31 maj och Årets byaevenemang.Läs mera »
12.06.2023 kl. 11:00

Juni månads Uutiskirje från Finlands Byar

Finlands Byars nyhetsbrev för juni månad innehåller bl.a. info om Öppna Byarnas dag, KyläAreena, nominering av Årets tillväxtföretag på landsbygden, samt lite aktuell info från Svenskfinlands Byar.Läs mera »
09.06.2023 kl. 14:00

SILMU-byar belönade lyckat byaevenemang

SILMU-byar har valt Elämysten ilta i Arola-Jokelanseutu, Mäntsälä till Årets byaevenemang i östra Nyland.Läs mera »
08.06.2023 kl. 13:00

Hitta ditt besöksmål under Öppna Byar!

Lördagen den 10 juni är det dags för årets Öppna Byar. På evenemangsdagen kan du göra en lokal utflykt till byar och delta i olika evenemang. Läs mera »
07.06.2023 kl. 13:00

Nominera Årets tillväxtföretag på landsbygden!

Årets tillväxtföretag på landsbygden kungörs den 19 augusti i Storkyro. Men den som vill anmäla ett tillväxtföretag på landsbygden bör göra det senast den 12 juni.Läs mera »
05.06.2023 kl. 11:00

Från pittoresk landsbygd till smarta byar – webbinarium 9 juni

Smarta byar-konceptet erbjuder i den nya EU-finansieringsperioden nya intressanta möjligheter. Vid webbinariet får du höra om såväl finansieringsmöjligheter som inspirerande exempel.Läs mera »
02.06.2023 kl. 12:00

Förlängd anmälningstid för Öppna Byar-evenemang

Ni hinner ännu anmäla ert evenemang till Öppna Byarnas dag som hålls den 10 juni. Anmäl ert evenemang senast söndagen den 4 juni.Läs mera »
01.06.2023 kl. 12:00