Temakväll som vill inspirera till lokal utveckling och innovation

31.10.2022 kl. 12:00
Under kvällen presenterar professor Malin Lindberg kunskaper och exempel om social innovation i civilsamhället. Vi får även ta del av inspirerande innovationsexempel från österbottniska föreningar.

Vilka nya lösningar behövs för att vi ska kunna leva ett bra liv i både staden och på landet? Hur kan föreningslivet bidra med nytänkande insatser och perspektiv på hälsa, arbete, gemenskap m.m.? Under rubriken Nytänkande vägar till en levande landsbygd presenterar Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, kunskaper och exempel om social innovation i civilsamhället. Vi får även ta del av inspirerande innovationsexempel från österbottniska föreningar – ungdomslokal.fi, en gemenskap för unga på nätet och omställning i Älvbyarna.

Temakvällen, som hålls online via Teams 3.11 kl. 18-19.30, har som mål att inspirera föreningar och andra intresserade till lokal utveckling och innovation.

Uppgifterna är från webbplatsen innovativaforeningar.fi med länk till anmälan.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 1 med bokstäver: