Dags att nominera Årets landsbygdsaktör och Byaverksamhetens vägvisare!

10.03.2022 kl. 10:30
Årets landsbygdsaktör och Byaverksamhetens vägvisare väljs utgående från de förslag som inkommit från de regionala byaföreningarna och Leader-grupperna.

Årets landsbygdsaktör och Byaverksamhetens vägvisare 2022 väljs på riksplanet utgående från de förslag som inkommit från de regionala byaföreningarna och Leader-grupperna. Finlands Byar rf ber de regionala byaföreningarna och Leader-grupperna sända fritt formulerade förslag med motiveringar till Marianne Liitelä, marianne.liitela@suomenkylat.fi, senast 31.3.2022.

Mer info och ansökningsförfarandet finns (på finska) i bilagan. Se även lista där namn på Årets landsbygdsaktör och Byaverksamhetens vägvisare geom åren ingår.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 6 med bokstäver: