Sundom – Månadens by i Österbotten

28.01.2022 kl. 12:00
Böcklingen, fritidsanläggningen Öjberget och Meteoria Söderfjärden är några saker som är förknippade med Sundom, som är en stor snabbväxande by och stadsdel i Vasa med över 2500 invånare.

Välkommen till Sundom

Böckling och båtar är två saker som är starkt förknippade med Sundom, vars rökta delikatess är ett varumärke känt i hela Finland. Men om någon utomstående haft ärende till Sundom kanske det också handlat om besök på Öjberget, fritidsanläggningen nummer ett i byn. Många har kanske besökt byns ungdomslokal för att gå på konsert, dans eller revy. Fotbollen är stor i byn och aktiviteten på fotbollsplanen engagerar otroligt många barn och unga, ledare och föräldrar. För att inte tala om SIF:s seniorlag som vann division 3 senaste säsong. Den allra flitigast besökta turistanläggningen i byn är Meteorian på Söderfjärden. Meteorian är för övrigt också med i Aktion Österbottens Byabingo.

Sundom är en stor snabbväxande by, samtidigt en stadsdel i Vasa, med över 2500 invånare. Av invånarna är 73 procent svenskspråkiga och 25 procent finskspråkiga. Övriga språkgrupper utgör 2 procent. Av den yrkesverksamma befolkningen är omkring 85 % löntagare. Många har sina arbetsplatser i Vasa och dess tätortsområde. Omkring 300 personer arbetar inom byn, av dem är ett tjugotal jordbrukare och ett tiotal är knutna till fiskerinäringen. Antalet barn och studerande ungdomar uppgår till över 700 och antalet pensionärer till omkring 400. I Sundom skärgård, som också är en del av Kvarkens världsarv, finns ca 1 000 sommarstugor.

Sundoms historia

För över 520 miljoner år sedan kraschlandade en stor meteorit på jordklotet och bildade en jättekrater som sen fylldes med avlagringar. Platsen är idag känd som Söderfjärden och den ligger delvis inom Sundom by. Söderfjärdens torrläggning som påbörjades för 100 år sedan var Norra Europas största torrläggning på sin tid. Spår av de första människorna i området har hittats uppe på Öjberget. Denna säsongboplats på 46 m över havet har genom kol-14 analys daterats till slutet av stenåldern för ca 4 000 år sedan. Öjberget var då en liten ö långt ute i västerhavet, ca 30 km från närmaste fastlandsstrand.

De första bofasta invånarna tog sannolikt området i besittning på 1200- eller 1300-talet, då byn fick namnet Murmursund. Från slutet av 1500-talet börjar byanamnet Sundom användas.

Fiskar- och småbrukarbyns historia kan man bland annat bekanta sig med på Sundom hembygdsmuseum, i Södersunds väderkvarn, i skärgården till exempel vid Högbådans eller Storsandens historiska fiskelägen och Sundom bygdeförenings båthus vid Västeröver.

Om milstolpar i byns historia finns mera att läsa i Sundoms historia i tre delar och i bygdeföreningens årspublikation Murmursunds Allehanda som utkom med årgång 68 i december 2021.

Servicen i byn

I Sundom finns en mångsidig service. Byn har allt från egen kapellförsamling, den första kapellförsamlingen i landet, och egen gravgård till egen TV-kanal och eget gym. Som den skärgårdsby Sundom är finns här fiskehamn, småbåtshamn och simstrand. En vandringsled går i närheten av stranden runt Öjen och den andra finns på Öjberget.

En stor del av servicen upprätthålls av aktiva föreningar. Till exempel Pensionärshemsföreningen Hemgården tillhandahåller pensionärslägenheter i byn. Kårkulla boende för personer med funktionsnedsättning i byn. Den kommunala verksamheten består förutom av skolan, Sundom Lärcenter som väntar på en utbyggnad, av bibliotek, förskola, daghem, morris och eftis samt arbiskurser. Byns K-Market, som är en affär med långa anor, bygger som bäst ut sin affärslokal. I butiken finns också post och läkemedelsskåp.

Två semesterbyar, fiskrökerier, grillrestaurang, gym, klockgjuteri, knivmakare, dam – och herrfriseringar, ridstall, massörer, flera verkstäder är exempel på privatföretagsamheten i byn.

På senare tid har det fästs allt större vikt vid det arbete som görs i den så kallade tredje sektorn och också i Sundom är föreningarna mycket viktiga för invånarnas trivsel.

Sundom ungdomsförening bedriver inte bara en traditionell ungdomsverksamhet utan har också satsat på tryggheten i byn genom att de förbereder för en beredskapsplan inom ramen för Sundom Help. Även Sundom frivilliga krisgrupp finns under Sundom UF, som nu också erbjuder akut krishjälp genom sin krisgrupp. Sundom bygdeförening har en aktiv verksamhet och dagsaktuellt är utbyggnad av mötesutrymmet vid Meteorian och flyttning av en gammal anrik byggnad till museiområdet.

Exempel på föreningar i byn är: Kronvik byaförening, Näsets byaförening, Sundom Idrottsförening, Sundom lokal-TV, Sundom Lantmannagille, Sundom lokalavdelnng av ÖSP, Sundom Båtklubb, Sundom villaägares förening, Sundom fiskargille, Sundom Jaktförening, Sundom hem och skola, Sundom daghem, Vindängen, Föräldraföreningen för Sundom daghem, Sundom SFP; Sundom socialdemokrater, Sundom avdelning av Finlands Röda Kors, Sundom-Solf lokalavdelning av samfundet Folkhälsan, Sundom spelmän, Sundom marthaförening, Sundom pensionärsklubb, Sundom avdelning av Kyrkans Ungdom, Kronvik Lägergård, Sundom Missionsförsamling och Sundom gravgårdsförening.

Det är ingen överdrift när Sundomborna säger att deras by präglas av mångfald. Mera information om Sundom hittas enkelt på www.sundom.fi.

Text: Marita Bagge

Uppgifterna är från webbplatsen aktion.fi.

Meteoria Söderfjärden
Bildkälla: sundom.fi

Workshop om Smarta kustbyar hålls i Pellinge

Hur ser framtiden i kustbyarna ut och finns det ännu jobb i framtidens kustbyar? Håller de på att bli efter i den digitala utvecklingen? Det här är de ämnen som diskuteras på workshopen i Pellinge kursgård.Läs mera »
05.04.2022 kl. 13:30

Anmälan till kursen i storytelling kan ännu göras i dag!

I kursen får vi lära oss hur storytelling kan användas för att på ett intressant sätt berätta om er förening och den verksamhet som ni ordnar.Läs mera »
05.04.2022 kl. 10:00

Replot – Månadens by i Österbotten för april

Replot, byn på andra sidan Replotbron, erbjuder lite av det mesta. I dag är de ca 850 som har hittat sin plats på jorden i byn.Läs mera »
04.04.2022 kl. 12:37

Landsbygd-stad-utmärkelsen till Osuuskunta Oma Maa

Finlands Byars nya utmärkelse ska öka växelverkan mellan landsbygder och städer för att främja en övergång till hållbarhet. Läs mera »
01.04.2022 kl. 13:00

Vårens Byadagar hålls i Tammerfors

Vårens Byadagar i Tammerfors är ämnade för alla byaombud och motsvarande föreningars ordförande, andra förtroendemän och tjänstemän.Läs mera »
31.03.2022 kl. 12:00

Ny hemsida för organisationen Hela Sverige ska leva

HSSL:s verksamhetschef Terese Bengard är mycket glad och stolt över att de tagit ett stort steg mot att skapa en unik plattform för samlad kunskap kring landsbygdsfrågor och platsperspektiv. Läs mera »
30.03.2022 kl. 12:00

Är det tryggt att bo på landet? – frågan behandlas på seminarium

Turvallisuus asuu maalla? Den här frågeställningen diskuteras på ett seminarium som hålls 20.4 i Helsingfors. Under samma tillfälle offentliggörs Årets by 2022 på riksplanet.Läs mera »
30.03.2022 kl. 11:00

Välkommen att delta i Svenskfinlands Byars kurs i storytelling!

Storytelling kan användas för att på ett intressant sätt berätta om er förening och den verksamhet som ni ordnar.Läs mera »
24.03.2022 kl. 10:30

Läs Nylands Byars webbtidning 2022

I Nylands Byars tidning kan du bl.a. bekanta dig med Årets Nyländska By Bromarv och med Pojo kyrkoby som fick hedersomnämnande.Läs mera »
22.03.2022 kl. 13:30

Stolt över byn – Aktion ordnar fototävling för österbottningarna

Aktion Österbotten kommer att medverka i kampanjen Stolt över byn genom att anordna en fototävling för invånarna i Österbotten.Läs mera »
22.03.2022 kl. 13:00

Landsbygdspolitiska rådet uttrycker sitt stöd för Ukraina

Landsbygdspolitiska rådet fördömer skarpt Rysslands krigshandlingar i Ukraina och instämmer i det ställningstagande som tidigare antagits av ELARD, PREPARE och ERCA (1.3), samt Röda Korsets och Röda Halvmånens uttalande (1.3). Läs mera »
21.03.2022 kl. 11:00

Programmet för svenska Landsbygdsriksdagen börjar ta form

Det mesta av programmet till den svenska Landsbygdsriksdagen i Jönköping 20-22 maj börjar utkristallisera sig. Fokus ligger på postpandemi och digitalisering.Läs mera »
15.03.2022 kl. 13:30

Årets Unga Lokala Aktör 2022 sökes!

Nominera den unga lokala aktören senast den 31 mars 2022!Läs mera »
15.03.2022 kl. 13:00

Positivt surr kring flyttning till landet

Beslutet med satsning på att främja flyttning till landet, som togs inom Finlands Byar under det gångna året, avspeglades bl.a. i ny videoproduktion, upprättandet av webbplatsen maalleasumaan.fi, Bo i byn-kvällar (Kylälle asumaan-illat) och synlighet i media.Läs mera »
15.03.2022 kl. 12:30

Stolt över byn-webbinarier

Webbinarieserien Ylpeydellä kylästä (Stolt över byn) vill ”boosta” landsbygdsinflyttningen och ge ett mångsidigt underlag för att främja boendet och flytten till landet. Första tillfället hålls 22 mars.Läs mera »
15.03.2022 kl. 12:00

Material från byaevenemangens marknadsföringsutbildning 2.3

Nu finns materialet tillgängligt från utbildningen som ordnades 2.3 inför Öppna Byarnas dag 2022. Läs mera »
11.03.2022 kl. 12:30

Infotillfälle om Hållbarhetsveckans evenemangsveckor hösten 2022

Sex regionala byföreningar är med och koordinerar Hållbarhetsveckan som en metod för att lyfta fram åtgärder och god praxis som vidtas på landsbygden. Infotillfället ger information om evenemangsveckorna som etableras.Läs mera »
10.03.2022 kl. 12:00

Nu utses Årets Leader-Byaprojekt!

Syftet med Årets Leader-Byaprojekt är att ge Leader-projekt som utvecklar byar nationell synlighet.Läs mera »
10.03.2022 kl. 10:30

Dags att nominera Årets landsbygdsaktör och Byaverksamhetens vägvisare!

Årets landsbygdsaktör och Byaverksamhetens vägvisare väljs utgående från de förslag som inkommit från de regionala byaföreningarna och Leader-grupperna.Läs mera »
10.03.2022 kl. 10:30

Japansk lokal donationsmodell prövas i finländska glesbygdskommuner

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden (HAMA) undersöker möjligheterna att stärka livskraften i Finlands glesbygdsområden med ett tillvägagångssätt som liknar den japanska lokala donationsmodellen Furusato Nozei.Läs mera »
04.03.2022 kl. 12:00

Leader-grupperna i Egentliga Finland har stött kulturen med 3,5 miljoner

Under programperioden 2014-2022 har Leader-grupperna i Egentliga Finland stött kulturen med 3,5 miljoner euro. Stödet har bidragit till 132 kulturfrämjande projekt som sammanlagt kostat 5,3 miljoner euro.Läs mera »
04.03.2022 kl. 11:00

Norra Vallgrund – Månadens by i Österbotten

Norra Vallgrund är en skärgårdsby ute på Replot, Korsholm. Det bor för närvarande 330 personer i byn. Majoriteten har svenska som modersmål, men här pratas också finska och engelska. Största delen av byns befolkning har ett jobb i Vasa eller i Korsholms kommun.Läs mera »
03.03.2022 kl. 11:30

Besök på föreningshuset Malmåsa i Raseborg

Vi bekantar oss med föreningshuset Malmåsa i Prästkulla, Raseborg där sakkunniga specialister berättar om avfallshantering, olika energialternativ, samt information om tillgänglighet och om marknadsföringskanalen kylatilat.fi.Läs mera »
03.03.2022 kl. 11:30

Nylands Byar söker en kontorssekreterare på deltid

Till kontorssekreterarens uppgifter hör översättning, förberedning och skrivare vid möten, evenemangs arrangemang, kommunikation, medlemsfakturering och underhåll av medlemsregistret, samt koordinering av det svenskspråkiga projektet.Läs mera »
03.03.2022 kl. 11:00

Uttalande från ELARD, PREPARE och ERCA till stöd för civilbefolkningen i Ukraina

De tre europeiska landsbygdsorganisationerna ELARD, PREPARE och ERCA har tillsammans gjort ett uttalande till stöd för civilbefolkningen i Ukraina.Läs mera »
02.03.2022 kl. 11:00